Filter
 • 7000 Boeren naar Manilla voor Gerechtigheid en Land

  7000 Boeren naar Manilla voor Gerechtigheid en Land

  Op 22 januari kwamen 7000 boeren samen aan de Mendiolabrug voor het presidentiële paleis in Manilla ter herdenking van de massamoord die er precies 23 jaar geleden bij een gelijkaardige betoging plaatsvond. De boeren komen, net als toen, op voor land en gerechtigheid. Land blijft een groot probleem voor de kleine boer, ondanks de vele landhervormingsprogramma's uit het verleden. Boeren over heel de Filippijnen moeten vaak de strijd aangaan met machtige landheren die soms ook in de regering zetelen.

  "Farmers’ march on Mendiola Massacre 23rd anniversary" op Daily Tribune
  "Bloody Struggle for Land in Compostela Valley" op Bulatlat
  "Bulacan Farmers Up Against Congressman in Land Struggle" op Bulatlat
  "Leyte Farmers Locked in Battle with Ex-CA Justice Over Land" op Bulatlat
  "Negros Farmers on Hunger Strike to Oppose Killings, ‘Criminalization of Agrarian Struggle" op Bulatlat

 • Randy Echanis moet vrij

  Boerenleider KMP gearresteerd – teken vandaag nog voor zijn vrijlating

  echanis Randy Echanis is een belangrijke persoon binnen de Filippijnse boerenbeweging KMP. Ten tijde van de Marcos dictatuur was hij politiek gevangen vanaf 1983 tot zijn vrijlating in 1986. Na zijn vrijlating bleef hij opkomen voor de rechten van de boeren. Tijdens zijn arrestatie werd hij beschuldigd van een meervoudige moord die plaatsvond terwijl hij in de gevangenis zat.

  De boeren kunnen altijd op zijn steun rekenen. Nu rekent Randy ook op uw steun. Teken vandaag nog voor zijn vrijlating, op

  http://www.foodsov.org/html/petition06.php

  Dank en groet,

  de redactie

 • Arroyo Verdwijn of het Volk Jaagt je Weg!

  Genoeg Bestolen, Bedrogen en Belogen!

  Arroyo, Verdwijn of het Volk Jaagt je Weg!

  gloria_oust Dit is de hartekreet van het volk der Filippijnen dat het moe is nog langer bedrogen en bestolen te worden door een leugenachtige president. Wij van Rice & Rights zijn één met het Filippijnse volk dat vandaag (29-02-08) de straat op gaat om het aftreden van President Arroyo te eisen.

  De mensen zijn woedend want zij moeten overleven op anderhalve euro per dag terwijl Arroyo en haar familie hun zakken vullen met steekpenningen.

  Die familie slaat overal slaatjes uit:

  • $70.000.000 steekpenningen van een Duits bedrijf voor de aanleg van een luchthaven-complex van $425.000.000;
  • Vierhonderd miljoen Filippijnse peso’s illegale maandelijkse com-missies uit overheidsbedrijven;
  • De overheveling van 728.000.000 Filippijnse peso’s uit het fonds voor landverbetering naar de kas van de verkiezingscampagne van Arroyo voor het presidentschap in 2004;
  • $50.000.000 ‘commissie’ voor het veel te duur begrote spoorwegproject in Noord Luzon;
  • De aanleg van de 5,1 kilometer lange Diosdado Macapagal Boulevard waarvan de kosten, begroot op 1.100.000.000 Filippijnse peso’s, met 536 miljoen peso’s werden overschreden;
  • enz.

  De druppel die de emmer deed overlopen en het volk de straat op dreef om het aftreden van Arroyo te eisen, was de onthulling van het feit dat de echtgenoot van president Arroyo 150.000.000 Amerikaanse dollars eiste van een Chinees bedrijf om toestemming te krijgen voor de aanleg van een nationaal breedband netwerk.

  De bisschoppen hebben opgeroepen om in kerkelijk verband actie te ondernemen tegen de corruptie. Senatoren, congresleden, zakenlieden, een voormalig president en een vice-president voegen zich bij het volk in zijn eis tot aftreden van Arroyo.

  Nog afgezien van de corruptie beschouwt het volk Arroyo niet als een wettig gekozen president omdat zij de verkiezingen van 2004 heeft vervalst.

  het volk der Filippijnen wil van Arroyo af

  Zij weet nog slechts aan de macht te blijven dankzij de steun van corrupte generaals en van de Amerikaanse president, George W. Bush. Maar dat kan veranderen omdat vele jonge officieren hun soldaten oproepen om de onwettige president niet langer te gehoorzamen en zich te verenigen met de mensen van het volk in de straten voor een hernieuwde opleving van volksmacht — People’s Power!

 • De Filippijnse Media in de Bres voor Persvrijheid

  De Filippijnse Media in de Bres voor Persvrijheid

  Terwijl de regering reeds jaren tracht de persvrijheid in te perken met lastercampagnes en dreigementen, hebben onlangs 100 journalisten een zaak aangespannen tegen de regering ter verdediging van hun rechten als journalist. In diezelfde periode spraken net 50 kamerleden zich uit over het opkomen voor persvrijheid. Ook het hooggerechtshof deed onlangs een belangrijke uitspraak tegen dreigementen aan de pers.

  “100 provincial journalists join class suit vs government” in Inquirer
  “50 solons sign resolution for govt to uphold press freedom” in Inquirer
  “SC nullifies gov’t warnings on ‘Garci’ tapes airing” in Daily Tribune

 • Boerenleider KMP gearresteerd

  Boerenleider KMP gearresteerd

  Maandagnamiddag werd Randall Echaniz, een belangrijk persoon van de Filippijnse boerenbeweging KMP, gearresteerd. Hij werd beschuldigd van een meervoudige moord die 20 jaar geleden plaatsvond in Leyte. Het is dezelfde aanklacht als waarvoor Satur Ocampo in maart vorig jaar gearresteerd werd.

  "Peasant group exec arrested for multiple murder in Negros" in Inquirer

 • Het Filippijnse Leger Beschuldigd

  De EU, UN en WCC Beschuldigen het Filippijnse Leger van Betrokkenheid bij Politieke Moorden

  De Europese Unie, de Verenigde Naties en de Wereldraad van Kerken hebben in recente uitspraken opnieuw hun bezorgdheid uitgedrukt over de politieke moorden in de Filippijnen en wijzen op betrokkenheid van het Filippijnse leger. Ze zijn ook bezorgd over het klimaat van straffeloosheid waarin deze moorden gepleegd worden.

  UN, WCC Blame Gov’t Counterinsurgency Program for Human Rights Abuses” in Archief Bulalat
  “EU voices concern over rights abuses, AFP-PNP involvement” In Archief Daily Tribune
  “Palace scored for UN report on killings” in Archief Daily Tribune
  “Int’l church group execs visit RP amid killings’ concerns” in Archief Daily Tribune

 • Stemmen uit het Zuiden laten Klinken in het Noorden

  Stemmen uit het Zuiden laten Klinken in het Noorden

  ibon

  IBON is in 1978 in de Filippijnen opgericht. Het woord IBON betekent letterlijk “vogel” en staat symbool voor het grote verlangen van ieder mens, namelijk: een leven in vrijheid. IBON tracht daar een steentje aan bij te dragen door de armoede situatie te bestuderen en deze kennis te gebruiken om de uitgerangeerde armen te helpen.

  De originele basis ligt in het informatie- en onderzoekscentrum. Dit centrum is voorzien van de meest recente informatie over sociale onderwerpen en de economische situatie. De ervaring leert, dat het informatiemateriaal voor voorlichting- en onderwijsactiviteiten wordt gebruikt door velerlei maatschappelijke organisaties en de media.

  Een voorbeeld: Een boerenvakbond vraagt IBON in 2005 om de gevolgen van het vrije handelsbeleid dat de boeren in 1995 was opgelegd te onderzoeken. IBON toont aan, dat vóór de vrije handel de Filippijnen nog voor 1,3 miljard dollar meer landbouwproducten uit- dan invoerde, maar dat vijf jaar later de handelsbalans was omgeslagen naar een tekort.

  Inmiddels is het werkterrein van IBON niet beperkt gebleven tot de Filippijnen, maar zijn ze actief in India en Afrika. Naast de aanwezigheid in de arme landen is het juist van belang dat de stem van uitgerangeerde wereldburgers aldaar gehoord wordt in het Westen, vandaar dat ze ook actief zijn in Amerika en nu een start willen maken in Europa.

  Het is hun gedachtegoed dat je aan statistieken alleen niets hebt. Daar komt bij dat zij vinden dat degenen die dagelijks met en onder de armen werken, de stem van deze kanslozen het beste kunnen verwoorden (ook NCDO beleid). Daarom moet de stem van de gemarginaliseerde groepen in het Zuiden, door gaan klinken in het Noorden.

  Van 15-16 februari vindt de publieksgerichte oprichtingsbijeenkomst van IBON in Europa plaats in Brussel, onder het thema:
  “De stem en oproep uit het Zuiden laten klinken in het Noorden”
  .
  Om dit te vertalen naar concrete acties, zullen werkgroepgesprekken worden gehouden. De bijeenkomst is in “Jacques Brel”, Rue de la Sablonniere 30, Brussel.

  Sprekers o.m.:
  Chennaiah Poguri
  , Situatie in Zuid Azië: Landhervorming & voedselzekerheid,
  Wahu Kaara
  , Situatie in Afrika: Schulden & Hulp,
  Ramon Bultron: Migratie & Arbeid,
  en uiteraard de algemeen directeur van IBON Internationaal
  Antonio Tujan: Perspectief om in Europa gehoor te vinden voor de stem uit het Zuiden.

  Website: http://info.ibon.org/

 • Middeleeuwse Inquisitie

  De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Sison werpt ons terug naar de middeleeuwse Inquisitie en het Fascisme

  door het Internationaal Comité DEFEND

  1 februari 2007

  Het internationaal Comité DEFEND spreekt hierbij zijn verontwaardiging uit over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de eis van Prof. Jose Maria Sison tot toegang tot de geheime documenten op basis waarvan de Raad van de Europese Unie hem op de zogenaamde terroristenlijst heeft gezet en aan zware sancties onderworpen.

  Het vonnis van het Europese Hof van Justitie in de zaak Sison brengt ons terug naar de middeleeuwse inquisitie en het fascisme, want het rechtvaardigt de Raad van Europa die weigert Prof. Sison inzage te geven in de hem belastende documenten zodat hij zich kan verweren tegen de staten die hem van terrorisme beschuldigen. Het recht op een eerlijk proces, op verdediging en op aanname van onschuld wordt hem daarmee ontzegd, zoals het Europese Bureau van Amnesty International al eerder heeft opgemerkt.

  Volgens de immorele en draconische rationalisering van de Raad moet voorkomen worden dat Prof. Sison die documenten kan bestuderen en aanvechten omdat zulks ‘de strijd tegen het terrorisme zal ondermijnen en schade toebrengen aan de openbare veiligheid’. Toch komt de Raad met geen enkel bewijs van zijn betrokkenheid bij terrorisme.

  Zonder enig spoor van bewijs wrijft men Prof. Sison de verwerpelijke misdaad van terrorisme aan en treft men strafmaatregelen tegen hem: misleidend ‘tijdelijke beperkende maatregelen’ genoemd, maar sedert 28 oktober 2002 duren zij inmiddels al meer dan vier jaar en beroven hem van werk, huisvesting, uitkering, ziektekostenverzekering en legaal verblijf.

  De kwestie van toegang tot bepaalde documenten is ondergeschikt aan de kwestie van plaatsing op de terroristenlijst waarin het Europese Hof van Eerste Aanleg spoedig een uitspraak zal doen. De nu gedane uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake deze ondergeschikte kwestie dient kennelijk ter beïnvloeding van het binnenkort te verwachten oordeel van het Europese Hof van Eerste Aanleg inzake de hoofdzaak die op 30 mei 2006 diende.

  Ongeacht de uitkomst van het proces over de kwestie van de terroristenlijst zal Prof. Sison beschut blijven door het Europees Verdrag over de Mensenrechten, met name door Artikel 3, wat de gedwongen overbrenging verbiedt naar enig land waar hij moet vrezen voor marteling en vernederende en onmenselijke behandeling of bestraffing.

  Maar ook in dit land moet Prof. Sison al heel lang vervolging en onmenselijke behandeling verduren. Al sedert lang is hij door het Bureau van de Hoge Commissaris van Vluchtelingen van de Verenigde Naties erkend als politiek vluchteling evenals door Nederlandse gerechtshoven, doch op grond van dossiers van geheime diensten is hij niet toegelaten als vluchteling en is hem een legale status geweigerd.

  Sedert 2002 staat hij op de terroristenlijst en wordt hij op valse gronden gestraft voor terrorisme. Dit strookt met de politieke lijn van Bush van verhoging van staatsrepressie en ontketening van preventieve agressie-oorlogen in naam van de alles overkoepelende permanente oorlog tegen het terrorisme. In dit kader is de juridische infrastructuur voor fascisme gelegd in Europa en in andere delen van de wereld.
  (Zie website www.defendsison.be)


  Vanaf nu bent u ‘TERRORIST’

  Hoe kom je op een terreurlijst? En hoe kom je er vanaf? Zes punten

  Op een dag kon Jose Maria Sison (68) niet meer pinnen. De activist uit Nederland was plotseling een ‘terrorist’.

  door Joop Meijnen, nrc.next

  Utrecht, 1 febr. Stel, op een dag merk je dat je niet meer kunt pinnen bij de supermarkt. Even later blijk je ook geen bijstand meer te krijgen en je huurwoning uit te moeten. Je hebt geen idee wat er aan de hand is.

  Jose Maria Sison is het allemaal overkomen. Op dinsdag 13 augustus 2002. En nog steeds heeft de nu bijna 68-jarige Filippijnse politieke activist, die twintig jaar geleden naar Nederland vluchtte, geen weet van het hoe en waarom.
  In het kantoortje van de Filippijnse oppositie in Utrecht verontschuldigt hij zich met een vriendelijke glimlach. “U ziet het misschien niet aan me, maar ik ben vernederd. Ze hebben me beroofd van mijn waardigheid. Ik ben burgerdood gemaakt. En ik mag niet eens weten waarom.”

  ‘Ze’, dat zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zij brandmerkten Sison als ‘terrorist’, door hem in die augustusmaand op te nemen op hun openbare sanctielijsten. Daarop staan namen van personen en organisaties die verdacht worden van terrorisme of contacten met terroristen.

  Sancties betekent in zo'n geval een van overheidswege opgelegd financieel isolement: geen bankverkeer, geen betaalpasjes, geen verzekeringen, geen reispapieren. “Van de ene op de andere dag was ik blut, dakloos en mijn bewegingsvrijheid kwijt”, zegt Sison.

  Al vierenhalf jaar vecht Sison, die zichzelf marxist noemt, nu tegen zijn ‘burgerdood’. Vandaag beslist het Europees Hof van Justitie in Luxemburg of hij toegang krijgt tot de geheime documenten die hem een plaats op de Europese sanctielijst bezorgden.
  Lees verder in: NRC.next

  U kunt/kon stemmen: (eens - oneens of geen mening) op de stelling “Jammer voor deze man, maar dit is de enige manier om terroristen te pakken” in NRC.next.

 • Psychologische oorlogvoering

  De aanklacht wegens samenzwering tot staatsgreep en
  de beschuldiging van een couppoging
  is psychologische oorlogvoering
  van een fascistische dictatuur en staatsterrorisme

  Door Prof. Jose Maria Sison
  Politiek hoofdconsulent Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen

  Persverklaring, 28 februar1 2006

  Het is een algemeen bekend feit dat het breed verenigd front van oppositiepartijen, massaorganisaties en groepen militairen en politie-officieren buiten dienst naar wegen zoeken om op vreedzame en legale wijze van het illegale, corrupte, brutale en valse Arroyo-regiem af te komen, door de brede massa's er toe te bewegen hun soevereine wil en democratische rechten uit te oefenen en door leger en politie aan te moedigen de kant van het volk te kiezen en hun steun aan het regiem in te trekken zoals tijdens Edsa I en Edsa II.

  Informatie ontvangen door het kantoor van de onderhandelingsdelegatie van het NDFP van het Nationaal Uitvoerend Comité van het NDFP en van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Filippijnen strookt met het hierboven genoemde feit. Volgens die informatie bestaat er voor de CPP geen enkele afspraak met wat voor groep dan ook in de militaire organisatie van de reactionaire regering met betrekking een samenzwering voor een staatsgreep op 24 februari of wanneer dan ook.

  De bewering van het Arroyo-regiem dat er een samenzwering tot staatsgreep bestaat tussen de CPP en zogenaamde rechtse militaire avonturiers, is een flagrante leugen. Het is een ongefundeerd verhaal, een zuiver product van de psychologische oorlogvoering van een desperaat en ontbindend regiem, dat zijn noodlot probeert te ontlopen door de weg van Marcos te kiezen, de weg van fascistische dictatuur, en staatsterrorisme te ontketenen tegen de brede massa's van het volk en het breed front van patriottische, progressieve en andere anti-Arroyo krachten.

  Het Arroyo regiem zit gevangen in zijn eigen web. Het beweert op 24 februari een coup te hebben verijdeld en een overweldigende overwinning te hebben behaald op een samenzwering tot staatsgreep, maar het vaardigt even zo goed Proclamatie 1017 uit om draconische maatregelen te treffen tegen volksmenigten die vreedzaam bij elkaar komen, en tegen massamedia, progressieve leden van het Congres, politieke oppositiepartijen, massaorganisaties en andere civiele entiteiten.

  Wat alleen maar een gesprek was tussen de stafchef van het Leger, generaal Senga, en generaal Danilo Lim, over het probleem te voorkomen dat officieren en soldaten zich zouden aansluiten bij de massa-acties zoals tijdens Edsa I en Edsa II, schildert het regiem af als een mislukte coup poging. Evenzo ziet het regiem een vermeende overeenkomst tot politieke samenwerking tussen de CPP en de anti-Arroyo groepen in het leger en de politie als een samenzwering tot staatsgreep.

  Er is, onder bepaalde omstandigheden, niets mis mee wanneer vertegenwoordigers van de CPP en enige anti-Arroyo groep in het leger en de politie met elkaar onderhandelen en afspraken maken langs de lijn van patriottisme, democratie, civiele suprematie, ontwikkeling en een rechtvaardige vrede ten gunste van het volk. Ook de reactionaire regering, inclusief het Arroyo regiem, heeft onderhandeld en overeenkomsten gesloten met het NDFP en ook met de CPP en het NPA.

  Arroyo en haar cohorten hebben tegen geen enkele anti-Arroyo legerofficier bewijzen van overtreding van Republic Act 6968 of de Anti-Coup d'Etat Wet aangevoerd. Zijzelf zijn de echte staatsgreep samenzweerders, maar tegen anderen hebben zij een valse aanklacht gefabriceerd van een samenzwering tot staatsgreep en hen valselijk beschuldigd van poging tot staatsgreep en een klacht op te stellen wegens rebellie ter rechtvaardiging van de uitvaardiging van Proclamatie 1017, een nieuwe fascistische dictatuur in het leven te roepen die gelijkenis vertoont met haar voorganger, die van Marcos, en een juridisch onderzoek naar de feitelijke grond voor de proclamatie te verhinderen door zich te bemantelen met de autoriteit van bevelhebber der strijdkrachten om troepen te kunnen bevelen wetteloos geweld, rebellie of invasie te voorkomen of te onderdrukken.

  De aanklacht tegen mij wegens rebellie, omdat ik deelgenomen zou hebben aan een samenzwering tegen de staat, is pure nonsens die alleen te verwachten is van het ultrarechtse en fascistische regiem van Arroyo. Ik heb mijn Filippijnse advocaten in het Public Interest Law Center gemachtigd alle noodzakelijke en mogelijke juridische procedures op te starten om weerwoord te leveren tegen deze valse aanklacht en mijn belangen te verdedigen.

  Ik hoop dat mijn raadslieden nog enige ruimte overblijft om legaal in mijn naam op te treden. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat Proclamatie 1017 het begin is van het fascistische plan van Arroyo en haar hielenlikkers om decreten en orders uit te vaardigen ter onderdrukking van democratische rechten en de weg te plaveien voor een door de VS ontworpen charter change in ruil voor het voortbestaan van het corrupte, brutale en leugenachtige marionetten regiem van Arroyo.

  De brede massa's van het volk en alle patriottische en progressieve krachten worden daarom aangezet om alle vormen van strijd te intensiveren om het regiem te verdrijven en voort te gaan in de strijd voor nationale bevrijding en democratie. Wanneer het Arroyo regiem een fascistisch dictatoriaal karakter aanneemt en steeds meer overgaat tot bruut geweld om het volk en alle oppositie te onderdrukken, dan zullen de tegenstellingen binnen het heersende systeem gewelddadiger worden dan ooit. Als gevolg daarvan kan de gewapende revolutionaire beweging zich uitbreiden en sneller dan ooit vooruitgang boeken.###