Solidariteit met de vrouwen wereldwijd

18.00 uur: Demonstratie op de Dam
19.00-21.00 uur: Manifestatie in het Mozeshuis

Ieder jaar worden er op 8 maart verschillende activiteiten rond Internationale Vrouwendag georganiseerd. De strijd voor algemeen kiesrecht voor de vrouwen is gewonnen, maar de strijd tegen o.a. armoede, slechte werkomstandigheden en gelijke beloning voor gelijk werk blijft bestaan. De vrouwendag staat immer in het teken van solidariteit met vrouwen overal ter wereld.

In de Filippijnen is Gabriëlla - de koepel van vrouwenorganisaties, ondermeer actief in het bestrijden van mensenrechtenschendingen. Vooral vrouwen en kinderen lijden onder de gevolgen van de schendingen: een algemeen klimaat van repressie, geweld en angst, gedwongen evacuaties, het verlies van de kostwinner in het gezin, wanneer de vader ontvoerd of vermoord wordt.

Ook in Nederland is de strijd niet gestreden: vrouwen ondervinden de gevolgen van privatisering en liberalisering. In hun werk, in de zorg en het onderwijs, in hun gezin en als ze te kampen hebben met werkloosheid, flexibele werktijden, te dure kinderopvang. Een groot deel van alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen kan nauwelijks het hoofd boven water houden.

Bezoek een van de bijeenkomsten in het land. In Amsterdam vindt een demonstratie en manifestatie plaats in solidariteit met de eerste Internationale Vrouwenconferentie van basisvrouwen in Venezuela. Het programma bestaat o.a. uit een optreden van de vrouwenband Vélo Volé, jonge vrouwen tegen de bezuinigingen en 2 jonge Filippijnse vrouwen.

Zie voor meer informatie www.8maartAmsterdam.nl