Herdenk de Februaristaking

Voor de zeventigste keer vindt op 25 februari de herdenking plaats van de Februaristaking 1941. Het blijft nodig.

De Nederlands–Filippijnse Solidariteitsbeweging is, samen met heel veel andere maatschappelijke organisaties, mede-ondertekenaar van de oproep ‘Kom naar de herdenking van de Februaristaking!’ die werd opgesteld door het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en het Gemeentebestuur van Amsterdam. De oproep legt een verband tussen de solidariteitsactie van zeventig jaar geleden met de huidige tijd. Het belang van solidariteit, saamhorigheid, tolerantie: het gold toen en geldt nu nog steeds. Hieronder de tekst en de oproep.

Kom naar de herdenking van de Februaristaking!

Tienduizenden mensen kwamen in februari 1941 in verzet tegen de door de Duitse bezetting geopende jacht op Joodse Nederlanders. In Amsterdam werd op 25 februari 1941 massaal het werk neergelegd. Nog dezelfde dag en op 26 februari volgden stakingen in de Zaanstreek, Utrecht, Hilversum, Weesp, Haarlem en Velsen. De staking werd met bruut geweld neergeslagen. De moord op de meerderheid van de Joodse Nederlanders kon helaas niet worden voorkomen. Wel werd de ' Februaristaking' wereldwijd een symbool voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid en voor strijd tegen stigmatisering van bevolkingsgroepen.

Zeventig jaar later heeft deze verzetsdaad nog niets aan betekenis ingeboet. Velen beseffen dat discriminatie en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen tot ontwrichting van de samenleving leidt. Als racisme en onverdraagzaamheid de kop opsteken is waakzaamheid geboden. Juist in de huidige tijd is daarom de houding van overheden en burgers van groot belang. Om te kunnen leven in vrijheid is, ondanks verschillen in geloof, politieke overtuiging, afkomst en seksuele geaardheid, respect voor elkaar en elkaars opvattingen nodig. Vooroordelen moeten niet gevoed worden, maar tegengegaan.

We moeten het samen rooien in dit land en daarvoor is de inzet van alle mensen hard nodig. In die geest roepen wij een ieder op deel te nemen aan de herdenking van de Februaristaking 1941 op vrijdag 25 februari 2011 bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.

Bloemen leggen bij de dokwerker

De herdenking op 25 februari begint om 16.45 uur met een korte toespraak van burgemeester van der Laan van Amsterdam. Daarna draagt theatermaakster Jetty Mathurin enkele gedichten voor. Het defilé langs de Dokwerker start om 17.00 uur wanneer de klokken luiden van de Zuiderkerk en de Mozes en Aäronkerk. http://www.februaristaking.nl/