Antropologisch Seminar op 5 juni 2012

Een boeiende avond met bijzondere sprekers uit de Filippijnen!

Bron: Netherlands Centre for Indigenous Peoples

antropologisch seminarantropologisch seminarDe avond stond geheel in het teken van de strijd om zelfbeschikking van de inheemse bevolking in Luzon, het noordelijkste eiland van de Filippijnen. Hier wordt al jarenlang een oneerlijke strijd gevochten om zaken die voor ons in Nederland vanzelfsprekend zijn: recht op sociale gelijkheid en democratie, recht op landbezit en andere, primaire mensenrechten. Beverly Longid, voorzitter van de enige inheemse politieke partij, introduceerde ons in de Filippijnse sociale situatie. Na een korte documentaire waarbij we per taxi-rit kennis maakten met het eiland, maakte Jane Yap een bruggetje naar een verdieping van de politiek-sociale situatie van Luzon en de rol van de verschillende NGO’s die de lokale bevolking steunen in hun strijd voor zelfbeschikking. Na afloop was er tijd voor vragen en discussie met de gastsprekers. De avond was een succes. Een aantal studenten raakte geïnteresseerd om antropologisch veldwerk in de Filippijnen te gaan doen. Een boeiende avond, met bijzondere sprekers uit de Filippijnen.

Eerder op de dag vergezelden de studenten Eva en Johannes de Filippijnse gasten Beverly Longid en Jane Yap naar de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren (NCIV). Lees hieronder het interessante verslag van de NCIV.

Bezoek uit de Filippijnen

NCIV, 20 juni 2012

Op 5 juni 2012 kreeg het NCIV bezoek uit de Filippijnen van Beverly Longid, voormalig voorzitter van de Cordillera Peoples Alliance (CPA) en nu voorzitter van de door inheemse volken opgerichte politieke partij Katribu, en Jane Yap-eo, directeur van het Centre for Development Programs in the Cordillera. Zij waren op doorreis nadat ze hadden deelgenomen aan een zitting van de VN Mensenrechtenraad in Geneve. Het NCIV en de CPA zijn oude bekenden van elkaar en het bezoek was bedoeld om de banden weer aan te halen en informatie uit te wisselen.

De CPA is opgericht in 1984 en komt sindsdien op voor de rechten van inheemse volken in de Cordillera regio. Een groot punt van zorg is de uitvoering van de Indigenous Peoples Rights Act van 1997. Volgens die wet hebben inheemse volken in de Filippijnen recht op free, prior and informed consent (FPIC). Het recht op FPIC wil zeggen dat inheemse gemeenschappen vooraf, in alle vrijheid en op basis van complete informatie, toestemming moeten geven voordat er activiteiten kunnen plaatsvinden die impact hebben op hun welzijn of rechten. Een recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat er met dit recht volop gemanipuleerd wordt en dat veel FPIC certificaten ten onrechte worden afgegeven. De Filippijnse Nationale Commissie voor Inheemse Volken (NCIP) heeft daarom recentelijk nieuwe FPIC richtlijnen uitgevaardigd. Deze bepalen dat er nu voor elke belangrijke fase in het mijnbouw proces een FPIC proces nodig is, in plaats van alleen aan het begin, en dat mijnbouw bedrijven zonder toestemming van de NCIP geen royalty’s mogen uitkeren. Dit stuitte onmiddellijk op grote weerstand van de mijnbouw industrie die nu protest hebben aangetekend tegen de nieuwe richtlijnen.

De rechten van de inheemse volken in de Cordillera worden echter nog voortdurend ernstig geschonden door mijnbouw activiteiten en mensenrechten activisten zijn er hun leven niet zeker. De CPA is actief met campagnes tegen mijnbouwbedrijven die de rechten van inheemse volken schenden. De nieuwe inheemse politieke partij Katribu deed in 2010 voor het eerst mee aan verkiezingen. De inheemse volken in de Filippijnen maken ongeveer 15% uit van de totale bevolking en via deze nieuwe partij hopen ze meer politieke invloed te krijgen.

Mevrouw Longid sprak haar waardering uit voor de steun van de Nederlandse regering bij de VN voor een bezoek van een VN Rapporteur aan de Filippijnen om onderzoek te doen naar schendingen van mensenrechten. Daarnaast heeft de Nederlandse ambassade ook steun gegeven aan een project van CPA om trainingen te geven over het documenteren van mensenrechtenschendingen.

We hebben de CPA geïnformeerd over de bezuinigingen waar het NCIV in de afgelopen jaren door getroffen is waardoor het NCIV nu zeer beperkte mogelijkheden heeft tot ondersteuning en dat onze aandacht zich richt op landen en sectoren waar Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij activiteiten met impact op inheemse volken. Dat zijn op dit moment palmolie en houtkap in Indonesië en Maleisië en suikerriet en soja in Brazilië. Wel hebben we afgesproken dat het NCIV aandacht zal vragen voor de situatie in de Filippijnen als we op 13 september 2012 onze jaarlijkse manifestatie houden in Den Haag om de Nederlandse regering en politiek te herinneren aan hun verplichtingen die voortvloeien uit de VN Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volken.

Bron: http://indigenouspeoples.nl/