Actie voor mensenrechten – internationaal en in elk land

Op 10 december 1948 werd door de Verenigde Naties de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” ondertekend. Maar 61 jaar later worden deze rechten van de mens in vele landen van de wereld nog ernstig geschonden. Het op massale schaal laten verdwijnen van mensen in Latijns Amerika, in Turkije, de Filippijnen, Sri Lanka, Koerdistan en andere landen is daarvan een voorbeeld. De strijd van de familieleden, vrienden en nabestaanden van verdwenen mensen bracht ook een massale internationale solidariteits- en verzetsbeweging hiertegen op gang. Zoals de “Dwaze Moeders” van de Plaza de Mayo in Argentinië en de “Zaterdag Moeders” in Turkije.

Deze strijd werd ook op 18 december 1992 door de VN erkend in de “Verklaring over de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijningen”. Maar tot op heden gaan de verdwijningen in de Filippijnen nog steeds door.

Daarom nodigen wij u uit voor de volgende activiteiten:

PICKETLINE op donderdag 10 DECEMBER 2009

"Stop de Verdwijningen"

op het PLEIN in Den Haag (bij de Tweede Kamer)

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

EN:

voor de FILIPPIJNSE AMBASSADE (Laan Copes van Cattenburch 125, Den Haag)

Tijd: 16.00 - 18.00 uur

 

FILMAVOND op zaterdag 12 DECEMBER 2009 in DEN HAAG

"Philippines: In search of liberation".

Focus van de film is de situatie van de mensenrechten en het lijden van het Filippijnse volk als gevolg van armoede, buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en andere vormen van schendingen van mensenrechten. Maar ook de vastberadenheid en de mogelijkheden van het volk zich te organiseren en te strijden voor hun bevrijding worden belicht.

GEBOUW HOF, Riviervismarkt 2 - 2513 AM Den Haag
Aanvang: 19.00 uur
Vanaf Centraal Station neemt u tram 2, 3 of 6. U stapt uit bij de halte Grote Markt.

Deze activiteiten worden georganiseerd door:

ICAD International Committee Against Disappearances
FREN Filipino Refugees in the Netherlands