Afscheidsbijeenkomst Romeo Capulong

Mensenrechtenadvocaat met een onafgebroken inzet voor de onderdrukten en uitgebuitenen!

herdenking Capulong

Op zaterdag 6 oktober 2012 wordt er een bijeenkomst georganiseerd om stil te staan bij het heengaan van mensenrechtenadvocaat Romeo Capulong.

Waar: Volkskrantgebouw, Wibautstraat 150, Amsterdam 
Tijd: 14:00 - 16:30 uur

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Hoe daar te komen?

Zie plattegrondje op Google maps.