Bijeenkomst
voor Gebed en Fondsenwerving

voor de Tyfoon Slachtoffers en Overlevenden in de Filippijnen

typhoon

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de oecumenische gebedsdienst en persoonlijk uw gift aan te bieden.

U kunt ook uw donatie overmaken op de volgende banknummers:

NL47INGB0006932831 t.n.v. Pinay sa Holland te Alkmaar
onder vermelding van “Tyfoon Rampenfonds”
of
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden
onder vermelding van "Noodhulp Yolanda"