Hulpactie Slachtoffers Tyfoon Yolanda

Onze hulpactie voor de tyfoon slachtoffers en overlevenden levert tot dusver (18-11-2013) het fantastisch mooie bedrag van €2970,- op.

Onze partners in de Filippijnen hebben via lokale organisaties noodhulp pakketten gebracht in zwaar getroffen gebieden op het eiland Panay. Ze hebben nog zoveel meer nodig...

NFS Oproep uitgesproken tijdens de Bijeenkomst voor Gebed en Fondsenwerving

De hele wereld heeft geschrokken kennis genomen van de verschrikkelijke tyfoon die op 8 november in de Filippijnen een grote ravage heeft aangericht. Het land is al straatarm en is daarom extra zwaar getroffen.

De NFS spreekt haar medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren. Het is bijna niet voor te stellen, wat de betrokken mensen moeten doormaken... Het verlies van dierbaren, verlies van huis en haard, de enorme chaos, geen inkomsten...

De kwetsbaarheid van de bevolking is erg groot. Zij bestaat grotendeels uit arme boeren en vissers. Hun woningen hadden geen verweer tegen de superstorm. De oorspronkelijke beschutting van de wouden is er niet meer. Ze zijn overgeleverd aan de elementen.

Net zoals bij elke ramp zijn het de lokale organisaties die heel goed de weerbaarheid van de bevolking kunnen herstellen. Het zijn deze structuren die blijven. Door te investeren in de lokale sociale structuur gaan noodhulp, structurele hulp en preventie hand in hand.

Wij steunen de Filippijnse bevolking om boven de storm uit te steken. Solidair met de organisaties die werken aan het versterken van de natuurlijke bescherming en een land waarin mensen kunnen leven volgens universele verklaring van de rechten van de mens.

Wij zijn in solidariteit met de bevolking en niet alleen tijdens rampen.

U kunt nog steeds uw donatie overmaken op het banknummer:

- NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden o.v.v. ‘tyfoon rampenfonds’