De Alliantie voor de Mensenrechten van Ongedocumenteerden (AHRU) nodigt U uit voor een Bijeenkomst