Uitnodiging voor de Presentatie van Twee Boeken van Prof. Jose Maria Sison

uitnodiging boekpresentatieJose Maria Sison was professor aan de Universiteit van de Filippijnen. Hij was zeer geraakt door de extreme armoede van de Filippijnse arbeiders en boeren, en besloot zich in te zetten voor een rechtvaardige maatschappij. In 1968 richtte hij de Communistische Partij van de Filippijnen op. Onder de dictatuur van Marcos ging hij ondergronds – zoals zo velen die wilden blijven opkomen voor de rechten van de landloze boeren en de arbeiders. Hij werd uiteindelijk gearresteerd, gefolterd en bijna negen jaar gevangen gezet.

In 1986 werd dictator Marcos verdreven en kwam Sison vrij. Tijdens een van zijn buitenlandse reizen voor academische lezingen trok de Filippijnse regering zijn paspoort in. Sindsdien leeft hij als politiek vluchteling in Nederland. Maar ook vanuit Utrecht blijft Sison zich inzetten voor de rechten van de armen en onderdrukten. Hij is de belangrijkste politieke raadgever in de vredesbesprekingen tussen de Filippijnse regering en het Nationaal Democratisch Front, de Filippijnse bevrijdingsbeweging, en hij is tevens de voorzitter van de International Leaque of People’s Struggle.

Plaats, datum en tijd:

Nassaukerk Social Hall, De Wittenstraat 114, Amsterdam
15 juli van 14:30 tot 19:00 uur