Kyle's Tweede Wereldloop voor Weeskinderen

Van 20 tot 23 juli zal Kyle Baleva (13 jaar) weer meedoen aan de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Vorig jaar liep hij 120 km over 4 dagen en haalde 2035 euro op. Dit jaar wil hij 3000 euro bij elkaar krijgen voor weeskinderen in de Filippijnen. Dit geld zal besteed worden aan therapie, speelgoed, voeding en medicijnen voor kinderen waarvan de ouders zijn ontvoerd of om het leven zijn gebracht.

De 'Stichting voor Filippijnse Kinderen' neemt dit jaar graag de taak op zich om door te gaan met het steunen van het project “Hand for an Orphan” (handreiking aan een weeskind) van het Kinderrevalidatie Centrum (CRC = Children's Rehabilitation Center) in de Filippijnen.

Wilt u Kyle’s “Walk of the World” sponsoren?

Donaties zijn van harte welkom bij:
Stichting voor Filippijnse kinderen
,
Bankrekening: 4278866 o.v.v. “Sponsor Kyle”.

In de Filippijnen raken op dit moment steeds meer kinderen hun ouders kwijt door ontvoering of moord. Het is triest, maar de mensenrechtensituatie in de Filippijnen was in 2009 weer erger dan in 2008. Het CRC heeft in 2009 meer dan duizend kinderen geregistreerd die slachtoffer werden van diverse mensenrechtendelicten; 67 werden wees, waaronder 62 minderjarigen.

  • Philip en Karlo waren nog maar 6 en 7 jaar toen op 3 augustus 2006 mannen van de 9e Infanterie van het Filippijnse Leger hun huis binnenvielen. Ze overmeesterden hun vader, sloegen hem en sleepten hem naar buiten. Enkele ogenblikken nadat er geweerschoten hadden geklonken, vond de familie het levenloze lichaam van hun vader, dominee Isaias Sta. Rosa van de United Methodist Church, achtergelaten bij een beekje.
    De dood van hun vader heeft de kinderen enorm getraumatiseerd, daarbij hadden ze veel aanpassingsproblemen bij het steeds weer moeten verhuizen. De familie diende een zaak in tegen de daders, maar het recht blijft ongrijpbaar.
  • Sugar Calubad was drie jaar oud toen haar vader en grootvader in juni 2006 werden ontvoerd door gewapende mannen. Haar familie werd gedwongen alles achter zich te laten, inclusief hun bron van inkomsten, op hun zoektocht naar hun geliefden. Sugar kreeg intensieve therapie om het gebeurde te verwerken; tot aan vandaag krijgt zij begeleiding en neemt deel aan groepstherapie.

Het CRC verleent psychosociale hulp aan kinderen en hun families die slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen. Met het programma “A hand for an Orphan” steunen zij deze kinderen met lesmateriaal en voedingsmiddelen. In 2009 konden met het geld, dat Kyle’s Wereldloop opbracht, zes weeskinderen geholpen worden.

Wij hopen, met de De Stichting voor Filippijnse Kinderen, dat u doorgaat met het steunen van deze wezen. Samen met u kan Kyle dit jaar nog meer kinderen helpen.