Steun de Hacienda Luisita landarbeiders!

Herinnering oproep:

“Help de landarbeiders aan kennis, een tractor en zaden voor een zelfstandige uitoefening van het boerenvak”.

Zij hebben onze steun nog steeds hard nodig. Een uitgebreide toelichting over deze actie vindt u hier.

Uw donatie is welkom op ING 8118425, ten name van NFS (Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging) te Leiden, onder vermelding van ‘middelen voor het boerenvak’.

Voor overmaking vanuit het buitenland:
IBAN: NL76INGB0008118425; BIC: INGBNL2A