De landarbeiders van Hacienda Luisita hebben onze steun hard nodig

Help de landarbeiders aan kennis, een tractor en zaden voor een zelfstandige uitoefening van het boerenvak

Op de Filippijnen is 70% van de bevolking boer, landarbeider of visser. In toenemende mate neemt het aantal mensen onder de armoedegrens toe. Het land staat op de 5e plaats van landen waar de meeste honger wordt geleden. Een groot probleem is het contrast tussen landheren en de landloosheid, zo ook op de plantage Hacienda Luisita. Na een strijd van 5 decennia heeft de Filippijnse regering besloten, het land onder de rechtmatige eigenaars, ‘de landarbeiders’, te verdelen. Tegen dit besluit komt echter het Filippijnse Hooggerechtshof met een tijdelijk uitvoeringsverbod. Ondanks dit verbod beginnen de landarbeiders een deel van de grond voor eigen gebruik te bewerken. Zij moeten nu met spoed worden getraind en uitgerust voor de zelfstandige uitoefening van het boerenvak.

Hiervoor hebben zij onze steun hard nodig!

Het doorvoeren van echte landhervormingen wordt gezien als een belangrijke maatregel bij de bestrijding van armoede. In de regeringsperiode van president Corazon Aquino, afkomstig van een familie van grootgrondbezitters en moeder van de huidige president Noynoy Aquino, werd in 1987 op aandringen van de boerenbeweging de algemene Landhervormingswet (CARP) aangenomen. De Cojuangco-Aquino familie is eigenaar van Hacienda Luisita maar ontkwam aan onteigening door de ‘optie op aandelen’. In plaats van een stuk land werd aan de arbeiders een aandeel in de plantage toegekend. Dit aandeel zou hen recht geven op een deel van de winst. De eigenaars konden echter op tal van manieren deze winstdeling vermijden. Het slepend sociaal conflict dat daaruit voortvloeide, leidde in 2004 tot het Hacienda Luisita bloedbad.

hacienda_luisita-landarbeidersIn 2004 kwamen landarbeiders in opstand tegen het ontslag van 327 collega’s op de grote suikerrietplantage Hacienda Luisita. De landarbeiders eisten intrekking van de ontslagen, een rechtvaardig loon en hun rechtmatig deel van de grond. Op 16 november vielen er 8 doden toen het Filippijnse leger en politie een barricade van ongewapende stakende landarbeiders aanviel. Na deze moordpartij werd er onderhandeld tussen werkgevers en werknemers. Van de onderhandelaars aan de zijde van de werknemers werden er sindsdien zeven mensen vermoord: vakbondsleiders, advocaten en zelfs geestelijken die de kant van de stakers kozen, waaronder ‘de Bisschop van de armen’, Bisschop Ramento.

De boerenbeweging dringt al jaren aan op een ontwikkelingspolitiek die de locale economie steunt en waarbij een daadwerkelijke landhervorming een sleutelelement is. Met succes, want de regering heeft in 2005 besloten het land van Haciende Luisita onder de rechtmatige landarbeiders te verdelen. Ondanks het tijdelijke uitvoeringsverbod hiertegen bezetten de landarbeiders een deel van de landerijen en bewerken deze op kleine schaal. Op het vlak van het boerenvak ontbreekt het hen echter aan kennis, landbouwmachines en zaden. Deze kennis en middelen moeten zij spoedig verwerven omdat anders de kans bestaat, dat ze door de honger gedreven genoodzaakt zijn hun stukje land te verpachten aan de Cojuango-Aquino familie, die daar al op een zachte vriendelijke manier op aandringt.

Voor het verwerven van landbouwkennis en -materialen hebben zij uw steun hard nodig. De arbeiders zijn verenigd in de Luisita Arbeidersbond ‘AMBALA’, en ze hebben het Filippijnse Netwerk voor Voedselzekerheid gevraagd hen te helpen met de ontwikkeling van een proefboerderij en de aanschaf van landbouwmaterialen. Dit netwerk beschikt over vakkundige mensen op het gebied van landbouwontwikkeling en projectmanagement. De proefboerderij is bedoeld om landbouwonderwijs te geven, landbouwtechnieken te ervaren, ter vermeerdering van zaaizaad en voor het onderbrengen van machines. Met deze middelen worden ze in staat gesteld om uitvoering te geven aan het boerenvak. Het programma richt zich op de landarbeiders in drie dorpen, die getraind en uitgerust worden voor het boerenvak.

Onze financiële steun is hard nodig voor de aanschaf van tweewielige tractors en van zaden, zodat de landarbeiders het boerenvak kunnen uitoefenen.

U kunt uw donatie overmaken op:

ING 8118425, ten name van NFS (Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging) te Leiden, onder vermelding van ‘middelen voor het boerenvak’.

Uw bijdrage wordt met behulp van de stichting RonoyLion in samenwerking met de Wilde Ganzen en de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO) verdubbeld.

Zie voor informatie over Haciende Luisita: http://www.bulatlat.com/main/luisita/