Bericht van CPHC en DIRECT over het Basis Gezondheidsprogramma

Ongetwijfeld herinnert u zich, dat wij u vorig jaar hebben opgeroepen om geld te doneren voor het Basis Gezondheidsprogramma deel 2. Dankzij de giften van u en van vele anderen konden een aantal projecten gestart of vervolgd worden.

waterde kinderen zijn blij met het schone water!

Vorige week ontvingen wij een verslag van de CPHC (Community Primary Health Care) en DIRECT (Disaster Response Center). Het verslag bevat een financiële verantwoording en een serie foto’s over de periode sept. 2008 – sept. 2009.

Het project is een vervolg op het eerste project van 2006 en richtte zich met name op twee gemeenschappen (in Columbio Sultan Kudarat) waarvan een deel al gedekt werd door programma 1.

Het project behelst 4 onderdelen:

  1. Onderwijs in het boerenbedrijf
  2. Gezondheid en voeding
  3. Voedselvoorziening
  4. Gezondheid en sanitaire voorzieningen

In elk van deze 4 onderwerpen werd les gegeven aan zowel volwassenen als kinderen. Tevens werd er daadwerkelijke hulp verleend, zoals het verstrekken van zaden voor de landbouw, maaltijden voor de bevolking, het bouwen van watervoorziening, enz.

Als u het fotoverslag bekijkt, krijgt u een indruk van de enorme impuls die het project aan de mensen geeft en de vooruitgang die hierdoor wordt bewerkstelligd.