Herhaalde oproep om Hulp

Beste betrokkene,

De natuurramp in de Filippijnen is van onvoorstelbare omvang.

Tachtig procent van de miljoenenstad verdween onder water. Het dodental is opgelopen tot 240. De vele krottenwijken in de stad zijn natuurlijk het hardst getroffen.

Sommige wijken werden gedeeltelijk van de kaart geveegd. Meer dan een half miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht. Hierbij een link naar een website met veelzeggende foto's van de getroffen gebieden in de Filippijnen en Vietnam.

Zie: http://www.boston.com/

Vorige week plaatsten wij de oproep van Bayan om geld bijeen te brengen voor de slachtoffers van de grote overstroming. De donoren danken wij van harte voor hun financiële steun en wij willen anderen nog graag aanmoedigen tot een grote of kleine bijdrage.

Bayan is een alliantie van 15 verschillende groepen zoals ondermeer de landelijke vrouwenorganisatie Gabriela. Bayan’s 12 jaar oude steunprogramma bij rampen heet Balsa, wat samenwerking betekent. Zij vragen ons dringend om geld.

Er is een tekort aan alles. Duizenden mensen hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleren en medicijnen. In de komende weken hebben ze ook hulp nodig om hun huizen weer op te bouwen.

U kunt nog steeds uw donatie overmaken op Postgiro 8118425, ten name van NFS (Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging) te Leiden, onder vermelding van “Steun aan slachtoffers van grote overstroming”.

Dank namens het NFS bestuur,

Marrie Kardol (Penningmeester)

poster_okt2009poster_okt2009