Achtergrondinformatie over Kyle's Sponsorloop voor Weeskinderen

In de Filippijnen worden op dit moment elke week gemiddeld drie kinderen van hun ouders beroofd tengevolge van politieke moorden. In de laatste vijf jaar zijn er in het land meer dan 800 incidenten van mensenrechtenovertredingen geregistreerd, waarbij zo’n 215.000 kinderen zijn betrokken.

  • Adeliza Albarillo was net 12 jaar toen ze getuige was van de marteling en moord op haar ouders door eenheden van het 16e Infanterie Bataljon van het Filippijnse leger in West-Mindoro, april 2003. Door de afschuwelijke gebeurtenissen bleven zij en haar zeven broers en zussen alleen achter. Zes maanden later huilde ze nog steeds in haar slaap.
  • In juli 2005 werd Alrico Barbas vroeg in de morgen wakker van geweerschoten. Militairen doodden zijn vader en oudste broer en lieten hem verminkt achter. Alrico heeft met zijn moeder en vijf broertjes en zusjes in de leeftijd van 1 tot 9 jaar, 10 maanden lang rondgezworven in hun strijd om het leven weer op te pakken.

Sinds 2001 is het aantal schendingen van mensenrechten voortdurend gestegen naar een peil dat hoger ligt dan tijdens de 20-jarige dictatuur onder Marcos. Adeliza en Alrico zijn slechts enkelen van de honderdduizenden kinderen die zijn getroffen door verscherpte politieke repressie en intensieve militaire operaties in de hele archipel.

Het geld dat Kyle zal binnenhalen gaat naar “A hand for an Orphan”, een programma van het CRC (Revalidatiecentrum voor Kinderen) in de Filippijnen. De aangeschafte materialen zullen de wezen helpen om de psychologische effecten van hun tragische ervaringen te verwerken.

Het CRC bezoekt verafgelegen gebieden van het land, waar intensieve militaire operaties en veel incidenten van mensenrechtenschendingen zich voordoen. Het CRC werkt samen met organisaties en personen in de omgeving om betere hulp te kunnen bieden en in te kunnen spelen op de behoeften van de kinderen en hun families.