Verslag van de Steungroep Magsasaka

Het is de hoogste tijd voor een bericht van de steungroep Magsasaka. Het project op de Filippijnen loopt inmiddels bijna anderhalf jaar en niet al te lang geleden ontvingen zij van FARMER (de Filippijnse landbouworganisatie) een uitgebreide rapportage over alles wat er tot stand is gebracht in die periode.

Alle leden van Magsasaka hebben op diverse manieren hun best gedaan om het saldo van de Magsasaka-bankrekening nog verder te verhogen, door o.a. het organiseren van een wandeltocht en een brievenactie onder meerdere banken, met een prachtig resultaat. Als eerste doneerde de ASN-Bank een behoorlijk bedrag en niet lang daarna kregen we bericht van de RABO-Bank, die ook een ruime donatie heeft gedaan. Met die banken kunnen we dus goed zaken doen.

magsasaka1Prachtig resultaat: geit met jong

FARMER is een kleinschalig project met als doel een kleine groep boeren bewust te maken van het belang van betere soorten gras te planten als voeding voor hun vee. De bedoeling is, dat deze methode door de goede ervaringen van de boeren die deelnemen, zich vanzelf verspreidt onder andere boeren doordat deze zien dat de geiten en koeien beter groeien. En het werkt, blijkt in de praktijk.

magsasaka2De boeren en boerinnen krijgen voorlichting

In zijn algemeenheid zegt FARMER dat het project heel efficiënt en effectief geïmplementeerd wordt. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk samen te werken met andere organisaties en instituten. FARMER gaf te kennen dat er een grote behoefte bestond aan een computer en een camera en deze zijn op kosten van Magsasaka aangeschaft. Het project heeft inmiddels meer bekendheid gekregen in de Bicol-regio en velen zijn geïnteresseerd in de theorie en praktijk ervan.

FARMER heeft inmiddels meerdere seminars gehouden waar zo’n 30 deelnemers waren.

Tot mei waren er 16 boeren die daadwerkelijk meedoen aan het project en die dus ook een geit van FARMER hebben gekregen. Er zijn nu in totaal 20 geiten aangeschaft waarvan 2 fokgeiten.

magsasaka3Geitenonderkomen in Magogon

Het project loopt nu goed op twee plaatsen: Maguiron, Guinobatan en Magogon, Albay. Het 2e centrale geitenonderkomen is in maart afgebouwd en staat in Magogon.

Het is de bedoeling om in Albay nog twee projecten te starten. In Daraga en in Polangui-Libon. Met name in dit laatste gebied is sterke behoefte aan uitbreiding van middelen van bestaan want het werd zeer getroffen door noodweer in februari. Het laatste project in Daraga zal gebruik maken van de nakomelingen van de geiten uit de 3 andere projecten.

Het combi-centrum:

Bij het begin van het project is afgesproken, dat er een “centrum” gebouwd zou worden, dat voor meerdere doeleinden geschikt zou zijn. Tot nu toe bleek het niet mogelijk dit te realiseren, zodat er een ruimte werd gehuurd waar men de boeren les kon geven. Gelukkig gaf FARMER in de laatste berichtgeving aan nu met de bouw van het vormingscentrum te kunnen beginnen.

Het wordt gebouwd in de deelgemeente Kinawatan. Dit is een landbouwgebied vergelijkbaar met Magogon, maar heeft als voordeel dat het erg strategisch ligt, want het ligt in het centrum van een aantal deelgemeenten waar FARMER ook het grasproject wil gaan introduceren. Het gaat ook fungeren als dagopvang voor kinderen en als gezondheidscentrum. FARMER heeft als doel voor ogen om de bevolking bewuster te maken van het belang van scholing, hygiëne en voeding.De kinderen tussen 4 en 6 jaar oud zullen de eerste beginselen van lezen en schrijven leren zodat ze beter voorbereid naar school gaan. Tevens moet er een faciliteit komen waar een arts en tandarts zonodig gebruik van kunnen maken.

Uw bijdrage voor het verdere succes van dit project is meer dan welkom!

Gironummer: 5144164 t.n.v. FARMER te Wapenveld