Schade door Tyfoon

steun voor noodhulp en wederopbouw

De tyfoon Fengshen – in de Filippijnen Frank genoemd – heeft medio 21 juni een spoor van vernielingen achter gelaten. Op verschillende eilanden waren er zware overstromingen en grondverschuivingen. Tientallen mensen lieten het leven, honderdduizenden zijn dakloos geworden.

In de hoofdstad Manilla zijn de sloppenwijken het hardst getroffen. Die zijn vaak ingeplant in de laaggelegen delen van de stad, en infrastructuur (zoals riolering) is er haast niet. Honderden families moesten worden geëvacueerd naar veiliger oorden.

Delen van de provincies Zuid Cotabato, Sarangani en Sultan Kudarat zijn ook zwaar getroffen. In die gebieden steunt de NFS een basis gezondheidsprogramma. Mevrouw Elviza Avila-Amante van het Disaster Response Center informeerde ons recent over de gevolgen van de tyfoon.

De zware regenval en overstromingen hebben huizen, vee en gewassen vernield. De meeste gemeenschappen hadden dit jaar in januari, april en mei al noodweer te verduren. Honderden mensen verblijven nog steeds in een evacuatiecentrum. Duizenden families in deze drie provincies verduren grote materiële schade door het noodweer.

Het Disaster Response Team vraagt om steun voor noodhulp en wederopbouw.

Maak uw bijdrage over op
postgiro 8118425, t.n.v NFS te Leiden, o.v.v steun voor noodhulp.