Steun de Gezondheidszorg en Voedselzekerheid

In 2006 hebben we succesvol actie gevoerd voor het basis gezondheidsprogramma van de “Community Primairy Health Care (CPHC)”. Door het succes van het programma en bovenal door de hoge nood, doen ze een beroep op hulp voor uitbreiding van het programma in vier nieuwe gebieden. De NFS bestaat dit jaar 10 jaar. In dit jubileumjaar doen wij graag samen met u wederom onze uiterste best de CPHC te helpen.

Onder de hoede van de Katholieke kerk is in 1977 een gezondheidsprogramma gestart. Het programma heeft zich sinds 1983 verzelfstandigd als CPHC en is ontwikkeld tot een volwaardig eerstelijns basisgezondheidsprogramma. Men wil, dat zoveel mogelijk mensen voordeel hebben van hun programma’s gezondheidszorg en voedselproductie.

De situatie van de volksgezondheid

Uit een studie van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) blijken de levensomstandigheden van de armste Filippino’s te liggen op het niveau van Ghana en Zimbabwe. Nog steeds sterven 29 op 1000 levend geboren baby’s voor ze de leeftijd van 1 jaar bereiken, en ziekten als malaria en tuberculose komen nog veel voor.

De Filippijnen is een rijk land met zeer veel arme mensen. Van de bevolking leeft 80% beneden de armoedegrens. Elf miljoen mensen leven van minder dan 1-2 dollar per dag. Inmiddels werkt 10% van de bevolking in het buitenland. Artsen laten zich omscholen tot verpleger, zodat ze meer kans maken op de internationale arbeidsmarkt.

Door de lage inkomsten zijn de meest voorkomende ziekten gerelateerd aan ondervoeding. Het leven is extreem zwaar en in veel gebieden kan men amper een maaltijd per dag nuttigen. Er komt ondervoeding tot in de 3e graad voor, hetgeen de mensen zeer kwetsbaar maakt voor ziekten.

De mensen hebben geen geld om gebruik te maken van de gezondheidsvoorzieningen. De kostprijs is voor de meesten te hoog en ook de afstand tot de diensten is een probleem. In afgelegen gebieden komen geen dokters. Er zijn mensen die nog nooit een verpleegkundige hebben gezien. Veel verpleegkundigen gaan naar het buitenland.

Het gezondheids- en voedselzekerheidsprogramma

Het basis gezondheidsprogramma richt zich op volkeren en groepen mensen, die afgelegen en in bergachtige streken wonen, waar de overheid niet reageert op de meest elementaire noden. Het ontbreekt hen vaak aan de basis principes van gezondheid (hygiëne, voeding e.a.), aan de financiële middelen om medische hulp te bekostigen en aan de middelen voor voedselproductie.

Het programma richt zich op een breed scala van gezondheid- en productie gerelateerde onderwerpen. Men wil de mensen helpen om zichzelf te helpen. Goede gezondheid gaat niet zonder voldoende voedsel. Om die redenen heeft men gekozen voor de combinatie van voedselproductie en gezondheidszorg. Toegewijde en bekwame mensen dragen het programma.

Hun basisgedachte is de mensen te helpen samen te werken, door in discussie oplossingen te vinden voor hun gezondheidsproblemen. Daarnaast richt het gezondheidsprogramma zich op concrete vaardigheden als diagnose, preventie en behandeling van ziekten, het maken van kruidengeneesmiddelen en het behandelen van ziekten met westerse medicijnen, kruiden of acupunctuur.

In het voedselproductie programma richt men zich op het herstel c.q. natuurbehoud, de ontwikkeling van lage kosten (organische) landbouw en de distributie van middelen om de productie te verhogen. Dit zijn materialen zoals zaden, landbouwwerktuigen en waterbuffels. Verder wil men in ieder dorp een veilige drinkwatervoorziening maken.

Uw bijdrage is welkom
op postgiro 8118425, t.n.v NFS te Leiden
o.v.v. "steun de gezondheidszorg".

Uw bijdrage maakt voor de mensen in de afgelegen gebieden een wereld van verschil.