Dankbrief van de Boeren van Kamasku

Opkomen voor landhervorming, ontwikkeling en gelijkwaardigheid

In juni plaatsten wij een oproep voor financiële steun aan de boerenorganisatie KAMASKU. De titel van de oproep was: Leefmilieu en Voedselzekerheid bedreigd door Mijnbouw en Plantages. Hiervoor doneerde u met elkaar 175 euro. Zie hieronder de dankbrief.

Beste NFS,

Warme Groet uit de Filippijnen!

Wij danken u voor uw hulp! Met uw bijdrage konden wij, “de boerenorganisatie KAMASKU”, afgelopen juli onze algemene ledenvergadering houden.

dankbrief2011

Het oorspronkelijke thema ‘klimaatverandering, voedselzekerheid en rampen’ werd aangepast in ‘boerensamenwerking: voor landhervorming, ontwikkeling en gelijkwaardigheid’. De effecten van mijnbouw op klimaatverandering en voedselzekerheid vallen daaronder.

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst zijn de bestuurders gekozen en is de situatie van de boeren besproken. Het voorzien in de levensbehoefte wordt bedreigd door geplande mijnbouwprojecten en uitbreidingen van ananas-, banaan- en palmolieplantages.

Mede door de financiële bijdrage van de NFS was de bijeenkomst een succes. Er zijn reis- en verblijfskosten van betaald! Geld dat over was, is gebruikt voor de LAKBAYAN rally (zie foto) van 7-10 december 2011.

De rally was gericht tegen de mensenrechtenschendingen en de vernietiging van het milieu.

Wij hebben veel waardering voor de steun van de NFS!

Hartelijke groet,

Jessie Caburubias
Kamasku Program Coördinator