Financiële steun van de NFS aan basisgezondheidszorg op de Filippijnen

In 2006 gaf de NFS financiële steun aan de basisgezondheidsorganisatie “Community Primary Health Care - de CPHC”. Door publieksgerichte activiteiten hadden we 10.000 euro opgehaald t.b.v. het basisgezondheidsprogramma voor 16 gemeenschappen in de provinciën Noord- en Zuid Cotabato, Sultan Kudarat en Sarangani.

Onder de hoede van de Katholieke kerk is in 1977 een gezondheidsprogramma gestart. Het programma heeft zich sinds 1983 verzelfstandigd en is ontwikkeld tot een volwaardig eerstelijns basisgezondheidsprogramma. Op basis van de opgedane ervaringen en aanvragen is het programma uitgebreid en wil men dat meer mensen in een groter werkgebied hun voordeel hier mee opdoen.

Het programma richt zich op volkeren en groepen mensen, die overwegend afgelegen en in bergachtige streken wonen, waar de overheid niet reageert op de meest elementaire noden van haar eigen bevolking. Bij deze groep mensen ontbreekt het vaak aan de basisprincipes van gezondheid (hygiëne, voeding e.a.) en aan de financiële middelen om medische hulp te bekostigen.

De inkomsten zijn zeer laag en dienovereenkomstig zijn de meest voorkomende ziekten gerelateerd aan ondervoeding. Het leven is extreem zwaar en in veel gebieden kan men amper een maaltijd per dag nuttigen. Er komt ondervoeding tot in de 3e graad voor, hetgeen de mensen zeer kwetsbaar maakt voor o.a malaria en tuberculose.

Het behoort tot de basisgedachten van de Primary Health Care, dat je de mensen goed moet voorlichten en dat je mensen uit de bevolking traint om de medische zorg op zich te nemen. Deze mensen moeten een goede basistraining krijgen en worden uitgerust met de basisinstrumenten.

Tevens wil men niet slechts curatief, maar ook preventief bezig zijn door voorlichting over voeding en begeleiding bij de teelt van groenten en herbebossing. Het programma wil de mensen informeren over het belang van een juiste voeding, hygiëne en omgeving.

Met de omgeving doelt men hier op het alarmerende effect van de ontbossing. Men wil samen met de mensen op weg gaan om de problemen ook daadwerkelijk aan te pakken. Hiertoe moeten er gebouwen komen en groententuinen, boomkwekerijen en veilige drinkwatervoorzieningen worden opgestart.

De (hoofd) project componenten zijn:

  • de bouw van een trainingscentrum, een kliniek en een apotheek
  • de bouw van drinkwatervoorzieningen in 10 geselecteerde gebieden
  • opleiding van basis- en gevorderde gezondheidswerk(st)ers
  • voorlichting over voedingsleer en het belang van herbebossing

U kunt nog steeds helpen door geld te storten op: Giro 81 18 425 tnv Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging te Leiden onder vermelding van ‘GEZONDHEIDSZORG’.