Verslag van het Project 

“Herstel Economische Landbouwproductie voor 

Slachtoffers Tyfoon Pedring”

In september 2011 ontvingen wij van de boerenbond KMP een verzoek om steun voor noodhulp en wederopbouw voor de gedupeerden van de superstorm Pedring. De superstorm en zware regenval had huizen, vee en gewassen vernield. Wij deden een beroep op u om deze actie financieel te steunen. Zie hieronder een verslag van de besteding van uw geld voor de “wederopbouw” in de zwaarst getroffen boerengemeenschappen.

verslag van de KMP

Wij hebben het project uitgevoerd op het eiland Luzon: in de provincie Batangas en in de stad San Jose Del Monte in Bulacan, waar de meerderheid van de bevolking voor hun levensonderhoud afhankelijk is van de landbouw. Wat betreft de werkgelegenheid is ongeveer 50% van de werkende bevolking actief in de landbouw. Maar de boeren in het gebied blijven landlozen. Grootgrondbezitters en buitenlandse landbouwindustrie houden de uitgestrekte landerijen in het gebied onder controle en onderwerpen de boeren aan uitbuiting onder feodale en semi-feodale verhoudingen zoals pacht, slavernij, woeker, hoge productiekosten, enz. Deze toestand brengt en houdt de boeren en hun families in bittere armoede en honger.

pedring01170 boerengezinnen hebben van dit project geprofiteerd; zij zijn slachtoffers van de tyfoon Pedring, die alles zijn kwijtgeraakt door de overstromingen: hun boerderij, hun landbouwwerktuigen, hun huisdieren en hun vee, bezittingen, kleding, keukengerei, beddengoed en apparatuur. Ook hun gewassen zoals rijst, bananen, ananas, wortelgewassen en groenten werden vernietigd. Ze bleven volledig berooid achter. Hun gebied kreeg geen enkele ondersteuning van de overheid of andere instellingen.

Zaden

Wij hebben onder de gedupeerde boerengezinnen die lid zijn van SAMBAT (Samahan ng mga Magbuubkid Batangas) en SAMAGDA (Samahang ng mga Magbubukid sa Dalandanan) 170 zakken biologische rijst- en groentenzaden, karbouwen voor de grondbewerking en landbouwwerktuigen voor het planten en oogsten kunnen verdelen.

Sinds het begin van het project in dit gebied hebben de geholpen boeren drie maal rijst kunnen oogsten - in februari 2012, in oktober 2012 en in februari 2013; tevens hebben zij 8 keer (om de 2 maanden) groenten kunnen oogsten.

pedring02pedring03

 

De begunstigden gaven na elke oogst 10% van elk zaad terug aan SAMBAT en SAMAGDA ter continuering van het project. Vijftig procent van de verzamelde zaden werden zo weer verdeeld onder andere aangesloten landbouwers in het dorp om de traditionele zaden te verspreiden. De resterende vijftig procent werd geplant in een gemeenschappelijke boerderij, die wordt beheerd door de lokale organisaties, voor het fonds. Op deze manier konden we de groep begunstigden uitbreiden, alsmede de continuïteit van het project waarborgen, hetgeen hen ook zal helpen bij de lokale zelfvoorziening op voedselgebied. De actie bereidt hen tevens voor op eventuele andere rampen, zoals die zich inderdaad voordeed met de Habagat in augustus 2012.

pedring04pedring05

 

Karbouw en landbouwgereedschap

Sitio Dalandanan n Tungkong Mangga in de stad San Jose Del Monte (Bulacan) kreeg een karbouw en ook het dorp Calayo in Hacienda Looc (Batangas) kreeg voor gemeenschappelijk gebruik van de boeren een karbouw. Om het voer voor het dier zeker te stellen, werd van elke gebruiker een minimale vergoeding van 100 peso’s (50% van de marktprijs) gevraagd. De karbouw is eigendom van de plaatselijke organisatie en er werd een commissie van beheer ingesteld om het gebruik van de karbouw in hun dorp te regelen.

We konden 12 stuks landbouwgereedschap uitdelen (zoals een maaimachine en een ploeg) in zowel Sitio Dalandanan als in Calayo. Een andere commissie van beheer werd door de lokale organisatie aangesteld om toe te zien op het uitlenen van de landbouwgereedschappen aan de leden.

Projectcomité

Gekozen leiders van de lokale organisatie zullen deel uitmaken van het projectcomité, dat moet toezien op de uitvoering van het project. Sommige leiders zullen worden toegewezen aan de commissies van beheer.

Financieel overzicht

item hoeveelheid
(in PhP)
Zaden (rijst)
PhP 1.000/50 kg zak x 85 zakken,
(25 kg per gezin)
 170 gezinnen
85.000
Zaden (groenten)
PhP 200/pak x 3 types zaden x 85 zakken
(
1⁄2 pak per gezin) 170 gezinnen
49.000
Grasmaaier
PhP 8.500/eenheid x 6 eenheden
51.000
Ploeg
PhP 6.500/set x 6 sets
49.000
Karbouw
PhP 36.000/karbouw x 2 karbouwen
72.000
totaal 296.000

Evaluatie

De KMP, SMABAT en SMAGDA betuigen hun erkentelijkheid aan de NFS voor een adequate reactie om de slachtoffers van de Pedring in Bulacan en Batangas te helpen.

Wij zijn er trots op, dat dit project niet een eenmalige ondersteuning is, maar de overlevenden en de omliggende boerengemeenschappen tevens kon helpen bij het propageren van biologische zaden door het implementeren van het zaden-besparingsbeleid.

Het project was gericht op de problemen van de slachtoffers (door het verstrekken van zaden, landbouwwerktuigen en karbouwen) en tegelijkertijd op het bereiken van andere boerengemeenschappen (door hen te organiseren en bij hen de biologische landbouw te introduceren).