Help Slachtoffers Tyfoon Haiyan!

Onze girorekening blijft voorlopig nog openstaan voor donaties!

NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden o.v.v. ‘tyfoon rampenfonds’

Hartelijk dank!