Free Kim Gargar Campaign organiseert Benefietconcert

Op 1 augustus jl. werd Kim Gargar na 10 maanden gevangenis vrijgelaten. Mede onder druk van de internationale steun vond het Hof de getuigenissen van de aanklagers te zwak en liet hem op borgtocht vrij. Zie de NFS website.

Hij is dus nog niet volledig vrijgesproken. Hem worden nog enkele pogingen tot moord ten laste gelegd. Op 24 september 2014 dient zijn zaak weer en moet Kim zich verantwoorden voor niet gepleegde misdaden.

Een van de activiteiten van de Free Kim Gargar Campaign is een benefietconcert op 1 oktober a.s.. Met behulp van de opbrengst van dit concert hoopt men (een deel van) het proces te kunnen bekostigen.

Benefietconcert

Als NFS kregen wij een uitnodiging voor dit concert. Voor ons zal het moeilijk zijn om er live bij te zijn..! Maar wij kunnen wel symbolisch een toegangskaart à raison van €18,- (1000 pesos) kopen.

Als u hieraan mee wilt doen, kunt u dit bedrag (of meer) overmaken op het banknummer van NFS te Leiden: NL76INGB0008118425 o.v.v. "Free Kim Gargar".

De financiële en morele steun die wij hierdoor laten blijken, is van grote waarde voor deze campagne!

Zie: http://www.freekimgargar.org/

Voor meer informatie over Kim Gargar, zie de NFS website.