Leefmilieu en Voedselzekerheid bedreigd door Mijnbouw en Plantages

In de zuidelijke provincie Sultan Kudarat op het eiland Mindanao wordt het leefmilieu en de voedselzekerheid van de arme boeren bedreigd door mijnbouw en plantages. In reactie hierop organiseert de provinciale boerenorganisatie KAMASKU en de ontwikkelingsalliantie AGD eind juli een tweedaagse bijeenkomst met het thema:

klimaatverandering, voedselzekerheid en rampen;
oorzaken, gevolgen en benodigde acties

Voor de financiering van deze bijeenkomst doen zij een beroep op ons.

De provincie Sultan Kudarat verwelkomt grootschalige mijnbouwprojecten binnen haar grondgebied. Van de 34 mijnbouwproject aanvragen zijn er inmiddels 5 toegezegd, waaronder de aanvraag van Sagittarius Mines Inc. (SMI) in samenwerking met het Brits-Zwitserse mijnbouwbedrijf Xstrata dat een oppervlakte beslaat van ca. 2/3 van de gehele provincie. Veel landbouwgrond van de arme boeren ligt in gebieden waarvoor vergunningen zijn verleend voor groot- en kleinschalige mijnbouw. Bovendien brengen de mijnbouwactiviteiten andere problemen met zich mee. In mei dit jaar zijn er 9 mensen om het leven gekomen bij het instorten van een mijntunnel in de regio South Cotabato. Soortgelijke incidenten en overstromingen komen regelmatig voor in de provincie Sultan Kudarat.

Naast deze problemen is er dreiging in de vorm van de uitbreiding van ananas-, banaan- en palmolieplantages. De boeren en inheemse groepen wordt voorgehouden dat zij hiermee hun eigen toekomstpositie versterken. Helaas blijkt de praktijk anders. Waar de boeren voorheen zelfvoorzienend waren, heeft dit in de afgelopen 5 jaar alleen maar geleid tot voedseltekorten en dientengevolge leningen om toch rond te kunnen komen.

Door deze alarmerende ontwikkelingen hebben de boeren contact gezocht met de ontwikkelingsorganisatie AGD om de genoemde bijeenkomst te organiseren. Het doel hiervan is om de huidige situatie te bespreken en plannen op te stellen ter verbetering. Naar verwachting zullen er vanuit de gehele provincie 60 tot 80 deelnemers zijn.

Uw donatie, hoe klein ook, is zeer welkom op
ING 8118425, ten name van NFS te Leiden,
onder vermelding van ‘recht op voedselzekerheid’.

Namens Jessie Caburubias van KAMASKU bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.