Kyle's Derde Wereldloop voor Weeskinderen

Van 19-22 juli a.s. zal de 14-jarige Kyle Baleva voor de derde keer meedoen aan de Wandelvierdaagse van Nijmegen om geld op te halen voor weeskinderen in de Filippijnen. Dit geld zal besteed worden aan schoolmateriaal, kleding, medicijnen en andere behoeften voor de kinderen wier ouders zijn ontvoerd of om het leven zijn gebracht.

Wilt U Kyle (weer) helpen en zijn ‘Wereldloop 2011’ sponsoren?

U kunt

  • een bedrag per dag geven (bv. €10,-);
  • een vast bedrag totaal doneren;
  • als vrijwilliger meehelpen, bv. geld ophalen, Kyle ondersteunen bij de training en/of gedurende de 4-daagse.

Donaties zijn welkom bij:

Stichting voor Filippijnse kinderen
Bankrekening: 4278866 o.v.v. “Sponsor Kyle”.

In de Filippijnen raakt een toenemend aantal kinderen hun ouders kwijt door ontvoering of moord. Hun aantal is sinds 2001 zelfs hoger dan tijdens de jaren van de Marcos dictatuur van 1966-1986. Mensen die werken aan maatschappelijke verbeteringen deden dat toen, en nu weer, niet zonder gevaar voor eigen leven.

Het Kinderrevalidatie Centrum (CRC) verleent psychosociale hulp aan kinderen en hun families die slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen. Met het speciale programma “Hand for an Orphan” (handreiking aan een weeskind) steunen zij deze kinderen met ondermeer psychosociale hulp en lesmateriaal.

Het CRC bezoekt verafgelegen gebieden van het land, waar intensieve militaire operaties en veel incidenten van mensenrechtenschendingen zich voordoen. Het CRC werkt samen met organisaties en personen in de omgeving om betere hulp te kunnen bieden en in te kunnen spelen op de behoeften van de kinderen en hun families.

In 2009 konden met het geld, dat Kyle’s Wereldloop opbracht, zes weeskinderen geholpen worden. In 2010 werd het geld o.a. besteed aan een vredeskamp. Aan het kamp namen 40 weeskinderen deel in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Hiermee geven ze een stem aan de weeskinderen, die op deze wijze uiting geven aan hun verlangen naar vrede.

De aanstaande IKON serie ‘Brief van mijn kind’ geeft aan een van de kinderen van het CRC een hoofdrol. A.L. is op zijn veertiende al een getalenteerde balletdanser. Hij mist zijn moeder die recent is opgepakt en in de gevangenis zit op verdenking van activisme. Via een bijzondere videobrief richt hij zich tot haar. (18 juli a.s. op NL 2 van 21.25 tot 21.50 uur)