Advocaten Geconfronteerd met Valse Beschuldigingen,
Labelen tot 'Staatsvijand' Gaat Door

De Nederlandse stichting Lawyers for Lawyers (L4L) waarschuwt President Aquino in een open brief over het continuerende labelen van advocaten door de militairen als ‘vijanden van de staat’. In augustus, heeft legerleider luitenant-generaal Noel Coballes de National Union of Peoples' Lawyers (NUPL) bestempeld als een ‘vijand' in reactie op de NUPL's kritiek op de promotie van een legergeneraal die beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen. Generaal Coballes werd als volgt geciteerd: "Je verwacht geen positieve verklaring van de vijand".

De praktijk van het labelen - in combinatie met de cultuur van straffeloosheid en de militaire betrokkenheid in de politiek – is in het verleden door nationale en internationale fact-finding commissies aangewezen als een van de belangrijkste oorzaken voor de golf van buitengerechtelijke moorden in de Filippijnen die plaatsvond sinds 2001. Minstens 23 advocaten werden gedood in 2001-2009. Velen van hen werden bestempeld als 'staatsvijanden' voorafgaand aan de dodelijke aanvallen, klaarblijkelijk omdat ze werden geïdentificeerd met hun cliënten of met de zaken van hun cliënten, als gevolg van de uitoefening van hun professionele taken. Tot nu toe is slechts één persoon veroordeeld voor de moorden en dit gebeurde in 2006.

L4L merkt in de brief ook op dat Filippijnse advocaten in toenemende mate vrezen voor valse aanklachten tegen hen, gebruikt om hen het zwijgen op te leggen. Er is een onmiddellijke dreiging dat Edre Olalia, een prominent mensenrechtenadvocaat en een van de oprichters van de NUPL, wordt vervolgd op grond van valse beschuldigingen als gevolg van de uitoefening van zijn beroep als advocaat. Olalia behandelt, tezamen met andere advocaten van de NUPL, opvallende zaken op het gebied van buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, sloop van huizen van de stedelijke armen, privatisering van de publieke ziekenhuizen. L4L roept de Filippijnse regering op advocaten te steunen en hen onmiddellijk bescherming te bieden. Verder roept L4L de Filippijnse autoriteiten op tot het nemen van alle nodige maatregelen om de cultuur van straffeloosheid rond de daden van intimidatie en moorden op leden van de advocatuur te stoppen.

Klik hier om de verzonden brief te bekijken.