De NFS wenst u veel goeds in 2011

in gedachten bij hen,
van wie een familielid wordt vermist of is vermoord,
bij migranten en vluchtelingen,
voor wie kerst een verre droom is,
hun kerst mist alle kleur die de lantaarns verspreiden...