Romy Capulong Genomineerd voor de Lawyers for Lawyers Award

NFS Persbericht, 16 december 2010

Romy Capulong, de president van het Public Interest Law Center (PILC), is voorgedragen voor de Lawyers for Lawyers Award. De eerste Lawyers for Lawyers Award zal worden uitgereikt op 15 april 2011 in Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Lawyers for Lawyers.

De nominatie van Capulong is geïnitieerd door de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging. De nominatie wordt onderschreven door de groep advocaten binnen de National Union of People’s Lawyers (NUPL) en door de uitvoerend directeur van de in 2007 gehouden Tweede Zitting voor de Filippijnen van het Permanente Volkerentribunaal.

De Lawyers for Lawyers hebben de Award in het leven geroepen als een teken van erkenning van mensen die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de ‘rule of law’ en de rechten van de mens en die vanwege hun werk als advocaat worden bedreigd of gehinderd.

De onafgebroken inzet van Romy Capulong voor de armen

Verenigde Naties ad litem-rechter Romy Capulong is een buitengewone mensenrechtenadvocaat in de Filippijnen. Bewonderaars zien bij hem een uitzonderlijke combinatie van intelligentie, bekwaamheid, onbevreesdheid, onafgebroken inzet voor de armen en een stimulerende advocaat voor andere advocaten.

De Filippijnse bevolking leeft in grote armoede. Voor de overgrote meerderheid is de levensstandaard onvoldoende om in goede gezondheid en algemeen welzijn te kunnen leven. De situatie van het volk in zijn algemeenheid wordt gekenmerkt door verslechtering van de economische omstandigheden en vervolging van mensen die werken aan maatschappelijke verbeteringen. Strijders daarvoor kunnen op zijn steun rekenen.

Voorbeelden van buitengewone zaken van hem en de Public Interest Law Center (PILC) zijn:

 • eiser om de slachtoffers van het bewind van president Marcos uit diens nalatenschap schadeloos te stellen;
 • de controversiële zaak van Flor Contemplacion, die de benarde situatie van meer dan 4 miljoen Filippijnse migranten belichtte: haar onterechte executie in Singapore;
 • een oneindig aantal zaken van burgers en zogenaamde leiders van de communisten die gearresteerd en beschuldigd werden van staatsgevaar, rebellie en misdaad;
 • de verdediging van Jose Maria Sison, zowel in de Filippijnen als in het buitenland;
 • het in twijfel trekken van de gerechtelijke basis van de Visiting Forces Agreement;
 • de afzetting van Estrada;
 • de verdediging van de landloze boeren in de Hacienda Looc en Hacienda Luisita;
 • het bijstaan van vakbonden in bedrijven en bij banken;
 • rechtszaken van consumenten tegen de prijsstijgingen van energiebedrijven en tegen de privatisering van waterleidingbedrijven;
 • de strijd van de stadsarmen voor een fatsoenlijke woning en basisvoorzieningen;
 • onderzoek naar de moord op mensenrechtenwerkers zoals Eden Marcellana en mensenrechtenadvocaten zoals Juvy Magsino en vele andere maatschappelijk betrokken mensen die zijn vermoord;
 • deze lijst gaat door tot op heden met recentelijk de verdediging van de 43 gezondheidswerkers die al 10 maanden onrechtmatig vastzitten.

Zelfs als zaken in het juridische proces niet slagen dan werkt men eraan die in de publieke opinie te belichten in het belang van de mensenrechten.

De juridische aanpak en het belang van burgerorganisaties

Advocaat Capulong heeft karaktereigenschappen die evenzeer bij beroepsgenoten aanwezig zijn en toont daarnaast een groot vertrouwen in de burgerbevolking, de gewone man op straat, die dan ook het merendeel van zijn clientèle vormt.

Advocaat Capulong wijst jonge maatschappelijk betrokken advocaten en leiders van massabewegingen op het belang van het luisteren naar de slachtoffers van schendingen van de mensenrechten, en moedigt hen aan zich te organiseren, om al doende hun eigen juridische en politieke strijd te voeren en kans te geven op winnen. Bij herhaling wijst hij op het belang van burgerorganisaties! Bij deze juridische aanpak kunnen mensen geholpen worden om zich te organiseren met het oog op hun rechten en zullen zij zich bewust worden van de oorzaken van het probleem en de mogelijkheden om aan verbetering te werken.

Naast al deze bewonderenswaardige kwaliteiten is Capulong niet bang om een stevige zaak aan te gaan, die de vergelijking tussen David tegen Goliath overstijgt: een burgemeester tegenover stadsarmen; boeren die het slachtoffer zijn van overheidsrepressie; of politieke vervolging, zoals de oprichter van de communistische partij van de Filippijnen, Jose Maria Sison, die werd bestempeld als terrorist door de VS en de EU. (Gelukkig is Sison inmiddels door de EU van die valse beschuldiging ontlast.)

Onmiskenbaar is zijn belangrijke bijdrage aan het bereiken van overeenkomsten tussen de Regering van de Republiek van de Filippijnen en het Nationale Democratische Front in de door hen gevoerde vredesbesprekingen.

De inzet voor de armen is niet zonder gevaar. Ten tijde van het presidentschap van Marcos woonde hij voor zijn veiligheid als politiek vluchteling in Amerika, waarna hij in 1986 terugkeerde naar de Filippijnen. Op 7 maart 2005 was er een aanslag op zijn leven. Hij stond toen aan het hoofd van een team dat onderzoek deed naar de gewelddadige confrontatie tussen arbeiders van de Hacienda Luisita en het regeringsleger.

Bijlage:
Judge Romy Capulong talks about people's lawyering