De NFS steunt de Kandidatuur van François Houtart voor
de Nobelprijs voor de Vrede 2011

Als Nederlands – Filippijnse Solidariteitsbeweging sluiten wij ons aan bij de brede en wereldwijde steun voor de kandidatuur van Prof. François Houtart. Wij hebben grote waardering en respect voor zijn inzet voor rechtvaardigheid en vrede voor de Filippijnen.

Wij brengen u in herinnering dat hij de voorzitter was van de jury, bestaande uit zeven prominente juryleden, van het onafhankelijke Permanente Volkerentribunaal, tweede zitting voor de Filippijnen, gehouden van 21-25 maart 2007 in Den Haag.

Deze tweede zitting onderzocht de aanklachten die door mensen en Filippijnse mensenrechtenorganisaties waren ingediend. De jury veroordeelde zowel de Bush-regering als de regering van Arroyo vanwege de ‘schendingen van de rechten van het Filippijnse volk (zie kader 1, aangeduid als ‘misdaden tegen de menselijkheid’).

De juryleden erkennen, dat de dramatische en verslechterende mensenrechtensituatie in de Filippijnen ons aller verantwoordelijkheid is en dit niet alleen een zaak is van hen die in dat land voor hun rechten strijden.

kader 1:

Uitspraak van de jury over de schendingen van de rechten van het Filippijnse volk

  • Schending van de burgerlijke en politieke rechten met name de executies, massa-moorden, martelingen, verdwijningen, wederrechtelijke arrestaties, gewelddaden tegen acties van werkende mensen, bomaanslagen en beschietingen, en deportaties.
  • Schending van de economische, sociale en politieke rechten van het volk onder de neoliberale globalisering waaronder schending van de economische soevereiniteit en het nationaal erfgoed, de economische plundering door buitenlandse en lokale exploitanten, verdachte leningen, bureaucratische corruptie, uitbuiting van vrouwen, schendingen van de rechten van het kind, uitbuiting van de inheemse volkeren en vernietiging van het milieu.
  • Schending van de nationale soevereiniteit en het recht van het volk op zelfbeschikking onder auspiciën van de politiek van de VS van de globale oorlog tegen het terrorisme waaronder schending van de soevereiniteit van de Filippijnen en de territoriale integriteit door ongelijke verdragen, misdaden begaan door de VS bij hun militaire interventie, de politiek van totale oorlog, het plaatsen op ‘terroristenlijsten’ van revolutionaire krachten en sabotage van de vredesonderhandelingen

Graag verspreiden wij de oproep tot steun (zie kader 2) om François Houtart voor te stellen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede 2011.

kader 2:

Steuncomité voor de kandidatuur van François Houtart voor de nobelprijs voor de Vrede 2011

Mevrouw, Mijnheer, Beste vrienden,

Wij hebben ons laten inspireren door anders-mondialistische vrienden en hebben het initiatief genomen om François Houtart voor te stellen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede 2011. Wij zijn van mening dat deze onderscheiding een internationale erkenning zou betekenen van zijn belangrijke werk. Wij denken ook dat de toekenning van deze prijs aan François Houtart betekenis en gevolgen kan hebben die verder reiken dan zijn persoon. Voor een grote stroming van anders-mondialisten waarmee François Houtart solidair is, zou dit eveneens van grote waarde zijn. Het gaat om mensen in de hele wereld die vechten voor rechtvaardigheid, vaak ten koste van hun vrijheid en zelfs van hun leven.

U kunt de website van deze campagne bezoeken op
http://www.francoishoutart.org

Wij vragen uw medewerking om dit initiatief te verspreiden door het adres van die site aan uw vrienden mee te delen.

voor de Coördinatiegroep

Léopold Havenith - Eduardo Crivisqui