Open Brief van L4L aan Nieuwe President

Advocaten voor Advocaten (L4L) roept Aquino op om daad bij woord te voegen

Benigno Aquino III, sinds 30 juni 2010 de nieuwe president van de Filippijnen, beloofde onlangs om het probleem van de buitengerechtelijke moorden in het land serieus aan te pakken. Dit probleem is nog steeds aan de orde van de dag en vormt een serieuze bedreiging voor advocaten. Ook stelde Aquino dat hij hervorming en versterking van het rechtssysteem als prioriteiten ziet voor zijn regering. L4L heeft hem in een open brief opgeroepen de daad bij het woord te voegen en een waarheidscommissie in te stellen.

Bron van oproep: http://www.advocatenvooradvocaten.nl/
Download open brief L4L

Onderzoeken in 2006 en 2008 naar geweld tegen
Filippijnse advocaten en rechters

In 2006 nam L4L (Advocaten voor Advocaten) deel aan de ‘International Fact Finding Mission’ (IFFM) naar de Filippijnen. De missie stelt vast dat mensenrechten juristen en rechters met gevaar voor eigen leven hun beroep uitoefenen. Aanbevelingen van de missie aan de regering betreffen het herstel van vertrouwen in het rechtssysteem.

In 2008 nam de L4L deel aan de ‘International Verification and Fact Finding Mission’ (IVFFM). De IVFFM concludeert dat rechters en advocaten in de Filippijnen nog steeds worden bedreigd, geïntimideerd en vermoord. De Filippijnse regering heeft onvoldoende substantiële en preventieve maatregelen genomen om de situatie te verbeteren.

Tot op de dag van vandaag komen bedreigingen voor, waardoor advocaten moeilijk hun beroep kunnen uitoefenen. Het bedreigen en vermoorden van juristen ondermijnt de onafhankelijkheid van rechters en advocaten en als gevolg daarvan ook de rechtszekerheid en het vertrouwen in de werking van het rechtssysteem.