Reactie NFS op Steun EU aan de Filippijnen

Brief aan:
Ambassadeur Alistair MacDonald

Ambassador Alistair MacDonald
Delegation of the European Commission to the Philippines
30/F Tower II RCBC Plaza
6819 Ayala Avenue,
Makati City, 1200
Philippines

Amsterdam, 12 oktober 2009

Geachte Ambassadeur MacDonald,

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) prijst de Europese Unie voor het verstrekken van 3,9 miljoen euro voor het EU-Filippijnen Justitie Support Programma (EPJUST) als steun bij het doen stoppen van buitengerechtelijke executies en verdwijningen van activisten.

De ondertekening van de EPJUST bevestigt de verslechtering van de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, een droevig maar dringend feit, dat de NFS heeft geprobeerd om onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen.

De NFS heeft zijn best gedaan om morele en materiële steun te verzamelen voor Filippijnse mensenrechtenorganisaties die buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, marteling en andere schendingen van de mensenrechten documenteren. De Alliantie voor de Verbetering van de Rechten van de Mens (KARAPATAN), een partnerorganisatie van de NFS, bevindt zich in de voorhoede van dit moeilijke en gevaarlijke werk.

We hopen dat onafhankelijke mensenrechtengroeperingen, met name KARAPATAN, zullen profiteren van dit fonds. KARAPATAN heeft al het voorhoedewerk gedaan en veel van haar vrijwilligers zijn zelf slachtoffer geworden. De Filippijnse regering heeft geprobeerd om het alarmerende aantal buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en het gebruik van marteling door politietroepen van de overheid te bagatelliseren. Door de vastberadenheid en moed van KARAPATAN bij het documenteren van de mensenrechtenschendingen, is de situatie onder nationale en internationale aandacht gekomen.

We hopen dat de EPJUST een nauwkeurig boekhoud-en controlesysteem heeft om ervoor te zorgen dat de gelden goed worden besteed. De verkiezingen van 2010 komen er aan en de huidige regering heeft een reputatie verworven in verkiezingsfraude en misbruik van openbare fondsen.

Tot slot hopen wij dat de Europese Unie het Filippijnse volk zal blijven steunen bij hun strijd voor gerechtigheid, vrede en mensenrechten. De NFS benadrukt haar bereidheid om te helpen bij dit streven.

Hoogachtend,

Theo Droog

Voorzitter
Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging