Wij Wensen u een Vreugdevol 2012,
in Goede Gezondheid!

oktober2012

Filippijnse bevolkingsgroepen, van boeren tot religieuzen, van het hoge noorden tot het verre zuiden, verzetten zich tegen onrechtvaardigheid. De verschillende belangengroepen komen op voor onderwerpen als het recht - op land, op een waardige baan, op gezondheidszorg, op studiemogelijkheden, op behoud van identiteit, op behoud van de natuur - voor iedereen.

Onze dank gaat uit naar onze vrienden in Nederland die de Filippijnse bevolking steunen in hun streven naar gelijkheid, vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. Dankzij de inzet van velen worden successen behaald! In 2012 blijven wij werken aan het tot stand brengen van een gelijke verdeling in de menselijke mogelijkheden, voor iedereen.

Bovenstaande foto is 1 van de 12 prachtige foto's die u kunt zien op de NFS-kalender voor 2012. De foto's zijn genomen door Ilena Saturay en Thomas van Beersum.

De kalender kunt u hier als pdf downloaden.

Het NFS Bestuur