Vermoord voor het milieu

Documentaire: War on Minerals

War on MineralsSteeds meer natuurbeschermers bevinden zich in de vuurlinie. Hoe stoppen we het opkomende geweld? Documentaire met nagesprek.

Elke week worden drie mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Eén van hen was een Nederlander, Willem Geertman. Tot het bittere eind verzette hij zich tegen de oprukkende mijnbouw in zijn tweede thuisland, de Filippijnen. In de documentaire War on Minerals gaan we op zoek naar de ware toedracht van de moord en duiken we dieper in de wereld van conflicterende belangen, waardoor natuurbeschermers zoals Willem in de vuurlinie komen te staan. Samen met onder andere Femke Wijdekop, die zich met het project 'Bescherm de natuurbeschermer' inzet voor meer veiligheid, gaan we in discussie. Wie zijn deze natuurbeschermers? Waar vechten zij voor, en wie komen ze tegen in hun strijd? Maar vooral: wat is nodig om dit geweld te stoppen? En hoe kan Nederland daaraan bijdragen?

Met in dit programma onder anderen

Femke Wijdekop is jurist en specialist op het gebied van mensenrechten bij natuurorganisatie IUCN NL. Met het project Bescherm de natuurbeschermer zet ze zich in voor meer veiligheid voor natuurbeschermers.
Herman Geertman is de broer van de vermoorde natuurbeschermer Willem Geertman. Sinds zijn dood zet Herman zich in om het onrecht rond zijn moord aan de kaak te stellen.
Inez de Boer werkt als coördinator bij Peace Brigades International (PBI)-Nederland. PBI zendt vrijwilligers vanuit de hele wereld naar conflictgebieden om bedreigde natuur- en mensenrechtenverdedigers te beschermen, via begeleiding, voorlichting en training. In 2015 bood PBI 148 vrouwen en 161 mannen van 50 mensenrechtenorganisaties directe bescherming.

Over de documentaire
Regisseur: Jacco Groen, Springfilm
Taal: Engels, Filipino en Nederlands gesproken
Plaats, datum en tijdstip: Pakhuis de Zwijger, grote zaal, vrijdag 19 mei, 19:30
Voertaal nagesprek: Nederlands

Meer informatie vind je op de website van Bescherm de natuurbeschermer. Bescherm de natuurbeschermer is een samenwerking tussen IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Meer informatie over de documentaire, de trailer bekijken of aanmelden om er bij te zijn doe je op de site van Pakhuis de Zwijger. https://dezwijger.nl/