Teken ook tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

Strafbaar stellen van illegaal verblijf tast de mensenrechten aan. Stop de plannen om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Hiertoe roept een brede groep organisaties het kabinet op. De Nederlands – Filippijnse Solidariteitsbeweging steunt deze oproep. Wij propageren geen illegaal verblijf, maar verzetten ons tegen het strafbaar stellen ervan.

Ondertekenaars zijn ondermeer: Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), UNICEF, Defence for Children International, Stichting Vluchtelingkinderen, Raad van Kerken, Oikos, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk Nederland, Vereniging Vrouw en Recht, en vele andere organisaties.

Teken ook tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf, op: http://www.geenstrafbaarstelling.nl/