Filippijnse Overheid Schuldig aan Schending Mensenrechten!

Verklaring Rice & Rights, december 2008

Wanneer we op 10 december de 60ste verjaardag vieren van de Universele Verklaring van de Mensenrechten, veroordelen wij tegelijkertijd de regering van Gloria Macapagal-Arroyo wegens haar grove schendingen van de mensenrechten van het Filippijnse volk.

Politieke activisten worden vermoord

De internationale gemeenschap is geschokt door de ongehoorde schendingen van de mensenrechten door de regering van Arroyo en de straffeloosheid van de daders.

30 oktober 2008 — De 94ste zitting van het Comité voor de Mensenrechten van de VN, te Genève bevindt de Filippijnse regering schuldig aan het verdoezelen van moorden op mensenrechtenactivisten, zoals bewezen in de gevallen van Eden Marcellana en Eddie Gumanoy.

November 2007 — De Speciale Rapporteur inzake Buitenrechtelijke Moorden, Philip Alston, toont aan dat de Strijdkrachten van de Filippijnen betrokken zijn bij het vermoorden van politieke activisten van de oppositie. Meer dan duizend journalisten, advocaten, vakbondsleiders, boerenleiders, priesters, vrouwenactivisten, studentenleiders en anderen die de corruptie van de regering bestrijden en strijden voor maatschappelijke hervormingen zijn door hun toedoen verdwenen of vermoord.

Advocaten voor Advocaten — heeft in ‘fact-finding missions’ het vermoorden, bedreigen en vervolgen van progressieve advocaten en rechters bevestigd.

Niemand is nog veroordeeld wegens deze moorden en andere schendingen van de mensenrechten.

Schending van de Rechten van het Kind

2 november 2007 — Mariennet Amper, een meisje van 12 jaar, verhing zich uit wanhoop in haar schamel huis. In een brief, die na haar dood gevonden werd, schreef zij, dat alles wat zij wilde was een paar schoenen en een fiets voor haar jongere broertje om naar school te gaan en een paar geiten voor haar vader en moeder, Isabelo —een werkeloze bouwvakker— en Magdalena.

Filippijnse kinderen hebben het meest te lijden van de onderdrukking in deze door Arroyo geregeerde maatschappij. De kinderen van arbeiders en boeren vallen ten slachtoffer aan de armoede van hun ouders. Zij zijn ondervoed en gaan vaak dood aan ziekten die te voorkomen en te genezen zijn, zoals diarree, omdat hun ouders geen geld hebben voor medicijnen. Zij gaan vaak niet naar school om wat geld te verdienen; vaak zelfs al met acht jaar en onder zeer slechte werkomstandigheden. Zij vallen ten prooi aan de sexindustrie. Het leger pakt hen vaak op of vermoordt hen, omdat zij zogenaamde ‘kindsoldaten’ van het Nieuwe Volksleger zouden zijn. Zo wil het regeringsleger het Nieuwe Volksleger belasteren en het publiek wijs maken dat tegen dergelijke verderfelijke lieden de hardste maatregelen zeer gerechtvaardigd zijn.

Hervormingen zijn Noodzaak

De wijdverbreide armoede en de ontwikkeling van voorwaarden voor een beter bestaan voor het overgrote deel van de Filippijnse bevolking schreeuwen om fundamentele maatschappelijke hervormingen. Wij doen een beroep op de solidariteit van de Nederlanders om de schendingen der mensenrechten van de regering Arroyo te veroordelen en de strijd van de mensen in de Filippijnen voor nationale bevrijding, gerechtigheid en democratie te steunen.

  • Verdedig de Mensenrechten!
  • Stop het moorden en de andere schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen!
  • Steun de strijd in de Filippijnen voor nationale bevrijding, gerechtigheid en democratie!