Letter to the President of Toyota Motor Corporation

August 15 - 2007

Dear Mr. Watanabe, (English en Nederlands)

LIVE UP TO YOUR CODE OF CONDUCT!

The Nederlands Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) challenges TOYOTA Motors Philippines to correct its violation of the company Code of Conduct by complying with a court order for the reinstatement of 233 workers that the company had illegally dismissed six years ago.

The Toyota Code of Conduct states that "TOYOTA will use its best efforts to comply with all labor and employment laws and regulations of the countries where it is active, as well as the spirit thereof." The Code also clearly states that "TOYOTA respects and honors the rights of all people working for it and will not discriminate against them or permit the infringement of their rights."

Six years ago, 233 workers were illegally dismissed by TOYOTA Philippines. The workers filed a case against the company and won. Supreme Court of the Philippines ordered the company to collectively negotiate with the workers union. But the company continues to ignore the court order. The International Labor Organization (ILO) has issued several recommendations urging Toyota to reinstate the illegally dismissed workers. But these too were ignored by the company.

Clearly, TOYOTA Philippines is mocking the company's own Code of Conduct. In refusing to follow the Supreme Court decision, it fails to "comply with all labor and employment laws and regulations of the countries where it is active, as well as the spirit thereof." In refusing to reinstate the 233 workers that it had illegally dismissed, the company violates its own commitment to respect and honor the rights of all people working for it.

The Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) calls on the TOYOTA Motor Corporation to order TOYOTA Motors Philippines to follow the TOYOTA Code of Conduct by complying with the Supreme Court decision. We fully support the just demands of the TOYOTA Motors Philippines Workers' Association (TMPCWA) for the reinstatement of the 233 illegally dismissed workers. Furthermore, we ask the support of all concerned sectors to help stop union-busting activities against the TMPCWA.

In behalf of the NFS board and all its sympathizers,

Theo Droog, Chairperson

 

Nederlandse vertaling:

Geachte Hr. Watanabe,

LEEF UW GEDRAGSCODE NA!

De Nederlands Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) roept TOYOTA Motors Filippijnen op, te stoppen met het schenden van de bedrijfsgedragscode en uitvoering te geven aan de uitspraak van het Hof om de 233 arbeiders die door de firma zes jaar geleden illegaal zijn ontslagen, te rehabiliteren.

In de Toyota Gedragscode staat, dat “TOYOTA zijn uiterste best zal doen om alle wetten aangaande arbeid en werkgelegenheid en de verordeningen van de landen waarin Toyota actief is na te leven.” De Code stelt ook heel duidelijk, dat “TOYOTA de rechten van alle werkende mensen respecteert, niet zal discrimineren of schending van hun rechten zal toestaan.”

Zes jaar geleden werden 233 arbeiders door TOYOTA Filippijnen illegaal ontslagen. De werkers dienden een aanklacht tegen het bedrijf in en wonnen de zaak. Het Hooggerechtshof van de Filippijnen gaf opdracht aan het bedrijf om gezamenlijk te onderhandelen met de vakbond. Maar het bedrijf trekt zich niets aan van de uitspraak van het Hof. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft verscheidene aanbevelingen gedaan om Toyota te bewegen de illegaal ontslagen arbeiders weer in dienst te nemen. Maar ook deze werden genegeerd door het bedrijf.

Het is duidelijk, dat TOYOTA de gek steekt met zijn eigen Gedragscode. Door de uitspraak van het Hooggerechtshof aan hun laars te lappen, falen zij in het “voldoen aan alle arbeids- en werkgelegenheidswetten en de verordeningen van de landen waar zij actief zijn.” Door de weigering om de 233 arbeiders te rehabiliteren, verzaakt het bedrijf zijn verplichting om de rechten van zijn eigen arbeiders te respecteren.

De Nederlands-Filippijnse Solidaritetsbeweging (NFS) roept TOYOTA Motor Corporation op, om TOYOTA Motors Filippijnen te ordoneren zich te houden aan de TOYOTA Gedragscode door aan de uitspraak van het Hooggerechtshof te voldoen. Wij staan volledig achter de rechtvaardige eisen van de TOYOTA Motors Philippines Workers Association (TMPCWA) om de illegaal ontslagen arbeiders weer in dienst te nemen. Voorts vragen wij de steun van alle betrokken sectoren om de activiteiten tegen de TMPCWA die erop gericht zijn de vakbond af te breken, te helpen stoppen.

Namens het bestuur van de NFS en alle sympathisanten,

Theo Droog, Voorzitter

To Mr. Katsuaki Watanabe, President Toyota Motor Corporation
1 Toyota-Cho, Toyota City
Aichi Prefecture 471-8571
Japan