Campagne voor de Bevrijding van
alle Politieke Gevangenen in de Filippijnen

Algemene, Onvoorwaardelijke en Volledige Amnestie

De alliantie ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden “Karapatan” is een handtekeningenactie gestart voor de vrijlating van alle politieke gevangenen. Wij moedigen u aan om de oproep te onderschrijven. Kom in actie en verzamel handtekeningen voor de onvoorwaardelijke vrijlating van alle 354 politieke gevangenen.

Zie: http://www.ipetitions.com/

Er is op dit moment in de Filippijnen een langdurig gewapend conflict gaande met diepgewortelde sociaal-economische en politieke oorzaken. Er is ook veel maatschappelijke onrust en politieke oppositie die in aanraking is gekomen met fascistische onderdrukking van de diverse regeringen sinds de VS het land zijn pseudo-onafhankelijkheid verleende. Zo vormen valse beschuldigingen, illegale arrestaties en detentie, martelingen en onrechtvaardige veroordelingen op basis van valse politieke- en/of strafrechtelijke aanklachten een voortdurende en schaamteloze schending van de rechten van de mens.

Politieke gevangenen zijn zij, die worden gearresteerd en opgesloten vanwege handelingen ten behoeve van hun politieke overtuiging. Tengevolge daarvan wordt hen willekeurig hun vrijheid afgenomen en krijgen ze ook geen eerlijk proces.

Zij kunnen worden beschuldigd van politieke delicten zoals rebellie, opruiïng en variaties daarvan.

Maar meestal worden zij beschuldigd van strafrechtelijke feiten in een poging om het politieke karakter van hun vermeende overtredingen te ontkennen en hen te stigmatiseren als gewone criminelen die de meest gruwelijke misdaden hebben begaan. Politieke gevangenen worden beticht van moord, meervoudige moord, gefrustreerde moord, brandstichting, ontvoering, overval, illegaal bezit van vuurwapens, enzovoort. Dit zijn allemaal overtredingen waarvoor geen vrijlating onder borgtocht mogelijk is, bedoeld om de politieke gevangenen opgesloten te houden terwijl de rechtszittingen in slakkentempo worden gehouden.

Onder de politieke gevangenen bevinden zich gewone mensen die ervan verdacht worden leden of aanhangers te zijn van het ‘New People’s Army’ (NPA), het ‘Moro Islamic Liberation Front’ (MILF) en het ‘Moro National Liberation Front’ (MNLF) en andere groeperingen die een terroristisch label hebben gekregen zoals de ‘Abu Sayyaf Group’ (ASG) en ‘Jama’a Islamia’ (JI), alleen maar omdat zij wonen in gemilitariseerde gemeenschappen dankzij de overheidscampagnes voor opstandbestrijding en antiterrorisme.

Zij zijn allen het slachtoffer van politieke onderdrukking en staatsterrorisme, de reactie van de overheid op verschil van mening, kritiek, politiek activisme en verdediging van de mensenrechten.

Er zijn in totaal 354 politieke gevangenen gerapporteerd eind juni 2011. De meesten werden gearresteerd onder Gloria Macapagal-Arroyo, zij behoren tot de meest uitgesproken verzetsmensen tegen het corrupte, repressieve marionetten-regiem van Arroyo. Er zijn er 27 die al werden gearresteerd voor Arroyo’s tijd en 45 onder Benigno Aquino III.

Politieke gevangenen, hun families, volksorganisaties, mensenrechtenorganisaties, advocatengroepen, wetgevers, alsmede netwerken van mensenrechtenorganisaties volharden in hun inspanningen om het onrecht tegen politieke gevangenen en andere slachtoffers van mensenrechtenovertredingen op te heffen. Zij eisen vrijheid voor alle politieke gevangenen.

Wij verzoeken president Benigno Aquino III dringend, om een algemene, onvoorwaardelijke en volledige amnestie uit te spreken voor alle politieke gevangenen.

Algemeen: betreft alle politieke gevangenen, of zoals ze van overheidswege genoemd worden, politieke delinquenten, die worden gedekt door de effectiviteit van een Amnestie Proclamatie, of ze nu beschuldigd worden van politieke of van strafrechtelijke feiten.

Onvoorwaardelijk: houdt in dat er geen voorwaarden worden gesteld voor hun vrijlating. Ze zullen niet door een slopend applicatie proces hoeven te gaan en er zal niet van hen verlangd worden dat ze schuld bekennen of dat ze een of andere bekentenis moeten doen. Ze hoeven alleen te worden gedekt door de definitie en effectiviteit van de Proclamatie. De feitelijke handeling die nodig is om hun onmiddellijke vrijlating te bewerkstelligen, is hun namen op te nemen in een voorgescreende lijst en de algemene onvoorwaardelijke en volledige Amnestie Proclamatie te accepteren.

Volledig: wil zeggen dat alle aanklachten of misdrijven zoals omschreven in de proclamatie, worden gedekt door de amnestie.

http://www.ipetitions.com/