Vrijheid voor Kim Gargar!

Kim GargarKim Gargar, Filippijnse natuurkundige, tevens promovendus aan de Groningse Universiteit, is op 2 oktober 2013 in handen gevallen van de CIGD (National Police’s Criminal Investigation Detection Group). Kim deed onderzoek naar de gevolgen van de orkaan Pablo op de biodiversiteit in de verwoeste gebieden.

Bij onderstaande verklaring van AGHAM (Advocaten van Wetenschap en Technologie voor het Volk) sluit de NFS zich van harte aan. AGHAM roept op tot onmiddellijke vrijlating van Kim Gargar en eist dat men alle valse beschuldigingen laat vallen zodat hij kan doorgaan met zijn levenslange inzet als wetenschapper voor het volk.

Wetenschappers voor het Volk niet Belasteren!
Vrijheid voor Kim Gargar!

Verklaring van AGHAM, 5 oktober 2013

De AGHAM (Advocaten van Wetenschap en Technologie voor het Volk) veroordeelt met klem de illegale arrestatie en detentie van een van haar leden, natuurkundige Kim GarGar, door elementen van het 67e Infanterie Bataljon van de Strijdkrachten van de Filippijnen. GarGar werd gevangen genomen tijdens een vuurgevecht tussen regeringssoldaten en NPA rebellen, toen hij bezig was met een onderzoek naar gevolgen van de schade aangericht door tyfoon Pablo in Cateel, Davao Oriental. Hij werd daarbij gearresteerd en beschuldigd van verzonnen zaken.

GarGar is een wetenschapper van het volk. Hij nam deel aan een humanitaire onderzoeksmissie in april 2013 en was toen persoonlijk getuige van het lot van zijn medemensen in Mindanao. Hierna was hij er van overtuigd dat hij zou terugkeren naar Davao. Hij betreurde de inactiviteit en het gebrek aan steun voor de gehavende gemeenschappen vijf maanden na de tyfoon Pablo. Hij sprak over de immense behoefte om de bossen en het milieu te beschermen om de risico's van rampen te verminderen en de mensen te helpen hun bron van water en leven te herwinnen. Bij zijn terugkeer naar Manilla, verzocht Gargar meteen tijdelijk te worden gedetacheerd bij Panalipdan Southern Mindanao om zo direct te kunnen bijdragen aan herstelwerkzaamheden.

De beweringen van de militairen raken kant noch wal. Kim Gargar is geen lid van het NPA en is dat ook nooit geweest. Hij was van plan om zes maanden in Davao samen te werken met de gemeenschappen en hen te steunen bij hun inspanningen om de gevolgen van tyfoon Pablo te overkomen. Hij was van plan om aan het eind van dit jaar met kerst zijn familie over te laten komen naar zijn woonplaats in Iligan, alvorens weer naar Manilla te gaan om daar te werken.

Kim GarGar studeerde cum laude af in de Natuurkunde. Na zijn studie gaf hij les aan de Diliman Universiteit van de Filippijnen. Onderwijs geven was zijn passie, die hij kon volgen door natuurkunde-studenten aan het Mapua Technisch Instituut en de Polytechnische Universiteit van de Filippijnen les te geven. Afkomstig uit een kansarm gezin in Iligan, zag Kim wetenschappelijk onderwijs als groot goed en beschouwde het niet alleen als een middel om zijn eigen leven te verbeteren, maar meer als een cruciaal element in de ontwikkeling van technologieën voor nationale ontwikkeling. Hij vervolgde zijn studie als promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland om zich te specialiseren in Chronobiologie, een tak van de wetenschap die biologische ritmes en cyclische processen in levende organismen bestudeert.

Zijn opvattingen over technologie en wetenschap sloten aan bij de doelstellingen van AGHAM, daarom besloot Kim zich als vrijwilliger aan te sluiten. Als wetenschapper voor het volk deelde hij belangeloos zijn technische expertise en energie om de lokale bevolking te helpen bij het verklaren van wetenschappelijke begrippen, van belang voor hun inzicht bij het analyseren van belangrijke zaken.

Zijn betrokkenheid bij AGHAM behelst het opzetten van de Wetenschappelijke Volksschool in arme stadswijken en het Colloquium Wetenschap voor het Volk, een trefpunt voor wetenschappers voor het delen van onderzoeksresultaten omtrent de juiste technologie voor gemeenschapsontwikkeling. In de universiteiten waar hij werkte, zette hij binnen wetenschappelijke organisaties onderzoeksgroepen op, met als doel hun onderzoek in overeenstemming te brengen met de behoeften van de gemarginaliseerde gemeenschappen.

Als pleitbezorger voor het milieu nam hij deel aan onderzoeksmissies in verband met diverse milieuzaken, zoals de gevolgen van plantages voor monocultuur van cassave in Isabella en de bestudering van de overstromingen van de Buawaya Rivier in Cordillera. Kim was een actief lid van een burger-waakhondgroep die de kwestie van de enorme mijnlekkage, veroorzaakt door residu-opstuwingen bij Philex Mijnen in Benquet controleerde.

Kim helpt momenteel bij de inspanningen om de regenwouden van Cateel te herstellen. De levens en het levensonderhoud van honderden gezinnen zijn afhankelijk van dit ecosysteem en Kim’s lopende onderzoek is essentieel voor de realisering hiervan.

AGHAM roept op tot onmiddellijke vrijlating van Kim Gargar en eist dat men alle valse beschuldigingen laat vallen zodat hij kan doorgaan met zijn levenslange inzet als wetenschapper voor het volk.

Ref.:
Maria Finesa Cosico
Algemeen Secretaris AGHAM

Bron: http://www.agham.org/

Meer informatie: http://www.mindanews.com/

Link naar een artikel met Kim zelf aan het woord: http://www.mindanews.com/