Filter
 • Uitnodiging tot bijwonen van informatieavond

  Uitnodiging tot bijwonen van informatieavond

  STOP DE VERDWIJNINGEN OP DE FILIPPIJNEN!
  BERECHTING VAN DE DADERS!
  STOP DE SCHENDINGEN VAN MENSENRECHTEN!

  Van oktober tot november wordt door DESAPARECIDOS – (organisatie van familieleden en vrienden van de slachtoffers van gedwongen of onvrijwillige verdwijningen in de Filippijnen), in Europa campagne gevoerd om de strijd tegen deze repressie van de staat breed naar voren te brengen.

  Daartoe organiseren IBON-Europa, ICAD (International Committee against Disappearances) en FREN (Filipino Refugees in the Netherlands) een INFORMATIEAVOND in Den Haag op
  zaterdag 31 oktober 2009 om 19:00 uur
  Buurthuis Boerenplein – Mandelaplein 1 – 2572 HS Den Haag
  OV-halte/station: Hobbemaplein (0,3 km) Tram 6, 11, 12 – Bus 25

  SPREKERS:

  • Mevrouw Edith Burgos, voorzitster van DESAPARECIDOS en moeder van Jonas Burgos, die werd ontvoerd door vermeende militaire elementen in Quezón City, Manilla, op 28 april 2007;
  • Jayel, een andere zoon van mevrouw Burgos, die aan het hoofd staat van de “Free Jonas Beweging”, een activist in zijn eigen recht, zal ook zijn verhalen delen;
  • Prof. Jose Ma. Sison (hoofdadviseur NDFP) zal ingaan op de achtergronden van de politiek van repressie en onderdrukking;
  • K. Soeleman (ICAD) zal ingaan op de internationale situatie van verdwijningen en het organiseren van concrete solidariteit.

  OPLAN Bantay Laya, een contra-opstand programma van de Filippijnse regering Arroyo, heeft geleid tot talloze slachtoffers van schendingen van de mensenrechten. Ernstige vormen van schendingen, zoals buitengerechtelijke executies, ontvoeringen en gedwongen verdwijning en marteling werden begaan tegen activisten en sympathisanten verdacht van deelname aan de revolutionaire beweging.

  Voor de eerste helft van 2009, heeft Karapatan (de grootste mensenrechtenorganisatie in de Filippijnen) 34 slachtoffers van buitengerechtelijke executies gedocumenteerd. Vanaf 21 januari 2001 tot 30 juni 2009, is het aantal slachtoffers van buitengerechtelijke executies opgelopen tot 1.013 en het aantal slachtoffers van gedwongen verdwijning tot 202. Het gebruik van ontvoering inplaats van arrestatie is ook geïntensiveerd.

  Wij stellen het op prijs als u de informatieavond
  ‘Stop Schendingen van de Mensenrechten’
  en het congres
  ‘Mensenrechten en Volksrecht’
  in uw netwerk zoveel mogelijk bekend maakt!

 • Aankondiging Congres over Ontvoeringen en Verdwijningen

  Bij deze nodigen wij u hartelijk uit voor

  Ontvoeringen en Verdwijningen:
  Het Doorbreken van de Keten van Straffeloosheid op de Filippijnen

  een Congres over Mensenrechten en Volksrecht
  woensdag 4 november 2009, Den Haag

  PROGRAMMA

  12:30: Aankomst/Registratie

  13:00: Opening van het Congres; Introductie van de sprekers

  13:00 – 15:15 Plenaire sprekers:

  • Mw. Edith Burgos: Moeder van de vermiste activist Jonas Burgos, Voorzitter van de mensenrechtengroep Desaparecidos: De Filippijnse Ervaring
  • Prof. Francois Houtart: Pionier Wereld Sociaal Forum, Voorzitter van de Jury – Permanent Volkerentribunaal Tweede Zitting voor de Filippijnen, maart 2007, Den Haag: Context & Inzicht
  • Prof. Ties Prakken: Strafrechtadvocaat, Lid van de Jury – Permanent Volkerentribunaal Tweede Zitting voor de Filippijnen, maart 2007, Den Haag: Wat moet er worden gedaan?
  • Reactor van het Internationaal Instituut Sociale Studies (ISS)

  15:15 – 15:45: Open Forum

  Pauze: 15 minuten

  16:00 - 17:30: Workshops en Groepsdiscussies

  • Workshop: steun van beleidsmakers door openbare verdediging
   Spreker: Guido van Leemput, Fractiemedewerker, Socialistische Partij
  • Workshop: steun van beroepsgenoten door deskundige controle
   Spreekster: Adrie van de Streek, Uitvoerend Directeur, Advocaten voor Advocaten
  • Verslag van de Workshop en opsommen van de aanbevelingen

  17:30 – 18:00: Samenvatting en sluiting

  Plaats:
  Aula B
  Internationaal Instituut Sociale Studies
  (ISS)
  Kortenaerkade 12
  2518 AX Den Haag

  Openbaar vervoer:
  vanaf Den Haag CS tram 10 of bus 22 en 24 tot halte Mauritskade
  vanaf Den Haag HS tram 1 tot halte Mauritskade
  Zie verder: http://www.iss.nl/About-ISS/Contact-directions

  Dit congres wordt georganiseerd door:
  Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
  IBON-Europe
  Internationaal Instituut Sociale Studies (ISS)
  Desaparecidos

  en maakt deel uit van een Europa-brede campagne die tot 10 december 2009 loopt.

 • Herhaalde 0proep om Hulp

  Herhaalde oproep om Hulp

  Beste betrokkene,

  De natuurramp in de Filippijnen is van onvoorstelbare omvang.

  Tachtig procent van de miljoenenstad verdween onder water. Het dodental is opgelopen tot 240. De vele krottenwijken in de stad zijn natuurlijk het hardst getroffen.

  Sommige wijken werden gedeeltelijk van de kaart geveegd. Meer dan een half miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht. Hierbij een link naar een website met veelzeggende foto's van de getroffen gebieden in de Filippijnen en Vietnam.

  Zie: http://www.boston.com/

  Vorige week plaatsten wij de oproep van Bayan om geld bijeen te brengen voor de slachtoffers van de grote overstroming. De donoren danken wij van harte voor hun financiële steun en wij willen anderen nog graag aanmoedigen tot een grote of kleine bijdrage.

  Bayan is een alliantie van 15 verschillende groepen zoals ondermeer de landelijke vrouwenorganisatie Gabriela. Bayan’s 12 jaar oude steunprogramma bij rampen heet Balsa, wat samenwerking betekent. Zij vragen ons dringend om geld.

  Er is een tekort aan alles. Duizenden mensen hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleren en medicijnen. In de komende weken hebben ze ook hulp nodig om hun huizen weer op te bouwen.

  U kunt nog steeds uw donatie overmaken op Postgiro 8118425, ten name van NFS (Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging) te Leiden, onder vermelding van “Steun aan slachtoffers van grote overstroming”.

  Dank namens het NFS bestuur,

  Marrie Kardol (Penningmeester)

  poster_okt2009

 • Internationale Arbeidsorganisatie onderzoekt Schendingen Arbeidersrechten

  Internationale Arbeidsorganisatie onderzoekt Schendingen Arbeidersrechten

  De Internationale Arbeidsorganisatie heeft voor het eerst een delegatie naar de Filippijnen gestuurd om de mensenrechtenschendingen onder arbeiders-activisten te onderzoeken. In hun eerste reactie heeft de delegatie zich geschokt uitgesproken over hun bevindingen.

  "High Hopes for ILO’s 1st High-Level Mission to the Philippines" op Bulatlat
  “'Exhibit A’–gunshot scars–shocks ILO team“ in Inquirer
  “ILO High-Level Mission in CALABARZON" op KMU
  “Murders, abuses presented to ILO panel” in Inquirer

 • Vredesonderhandelingen nog steeds in Impasse

  Vredesonderhandelingen nog steeds in Impasse

  De Filippijnse regering en de National Democratic Front of the Philippines (NDFP) zijn sinds enkele maanden bezig met pogingen om de vredesonderhandelingen te hervatten. Het NDFP trekt de oprechtheid van Arroyo's regering in twijfel omtrent deze onderhandelingen. Vele regeringsmanoeuvres, zoals het nemen van bedenkelijke veiligheidsmaatregelen, zorgen voor complicaties in de voorbereidingen.

  "Militarists in Arroyo regime Hold Sway" op Bulatlat

 • Slachtoffers voormalig Marcos Regime vinden Gloria slechter dan Marcos

  Slachtoffers voormalig Marcos Regime vinden Gloria slechter dan Marcos

  Op de 37ste verjaardag van het uitroepen van de staat van beleg door Marcos op 21 september 1972 maken activisten en slachtoffers van de brutaliteiten van de militaire dictatuur een vergelijking met het huidige Arroyo regime. Radio 1 nam ook een interview af met intal coördinator Bert de Belder.

  "Marcos 20 jaar dood: interview Bert de Belder" op Radio 1
  "Arroyo worse tyrant than Marcos" op Bulatlat

 • Herdenkingsdiensten voor Bisschop Ramento

  Herdenkingsdiensten voor Bisschop Ramento

  Drie jaar geleden kwam Bisschop Ramento op 3 oktober om het leven. De autoriteiten wilden doen geloven dat het om een roofmoord ging. Wie de Bisschop kende weet beter. Ramento stond bekend als de Bisschop van de armen en een verkondiger van de vrede. Aanstaande zondag om 10 uur zijn er landelijk herdenkingsdiensten in de kerken van de Oud Katholieke Kerk van Nederland.

  In herinnering aan de goede daden van Ramento!!!

 • 48% van het Filippijnse Budget voor 2009 gaat naar Schuldaflossing

  48% van het Filippijnse Budget voor 2009 gaat naar Schuldaflossing

  De Filippijnse regering heeft onlangs haar budget voor 2009 voorgesteld. Bijna de helft van het budget gaat naar schuldaflossing. Dit is 3,5 maal zoveel als het budget voor onderwijs en 25 keer zoveel als dat voor gezondheidszorg. Alleen het budget voor de leden van het parlement lijkt met een bedrag van 835 miljard groter dan dat voor de schuldaflossing.

  “Debt Payments 48% of Proposed 2009 Budget; Allotment for Services Measly” in Bulatlat
  “DepED 2009 budget deprives 3M students of seats” op ABS-CBN

 • Nieuwe Verdwijningen van Activisten

  Nieuwe Verdwijningen van Activisten

  Het leek even wat bedaard, maar opnieuw zijn in minder dan een week tijd vier activisten opgepakt en verdwenen. Evenals voorheen worden militairen of politie hiervan verdacht.

  “Surface James Balao Now!” in Bulatlat
  “Two Peasant Organizers in Bataan Missing” in Bulatlat
  “Women’s Group Condemns Arrest of Colleague” in Bulatlat

 • Aantal Politieke Gevangenen stijgt onder de Arroyo Regering

  Aantal Politieke Gevangenen stijgt onder de Arroyo Regering

  De huidige Filippijnse regering van president Arroyo heeft, zelfs zonder staat van beleg, vanaf 2001 honderden activisten gearresteerd en gevangen gezet. Terwijl Marcos activisten erkende als politieke gevangenen worden ze onder Arroyo vastgezet met valse criminele aanklachten.

  “Number of Political Prisoners Swells Under Arroyo Gov’t” in Bulatlat