Defendo de Jose Maria Sison estas Defendo de Ĉiu el Ni

tradukita el la angla

el “the Belly of the Beast” (la Ventro de la Besto)
 de Ray O. Lumo

“La laŭdo al la Komunismo”

Ĝi estas senchava, 

ĉiu povas kompreni ĝin.
Ĝi estas facila.


Vi ne estas ekspluatanto,

do vi povas ĝin scipovi.


Estas bone por vi,

eltrovi pli pri tio.


La stultulo nomas ĝin stulta
kaj la malpurulo nomas ĝin malpura.

Ĝi estas kontraŭ malpureco
kaj 
kontraŭ stulteco.


La ekspluatantoj nomas ĝin krimo.


Sed ni scias:

Estas la fino de krimo.


Ĝi ne estas frenezo,
sed 
la fino de frenezo.


Ĝi ne estas enigmo
 sed solvo.


Ĝi estas simpla afero,

malfacile atingebla.

de Bertolt Brecht

Antaŭ kvin jaroj, la reĝimo de usona imperiismo de George W. Bush, la monda teroristo numero unu, lokis prof-on Jose Maria Sison sur sian “teroristan liston.” La Filipina Prezidento Gloria Macapagal-Arroyo (GMA), la plej lojala marioneto de Bush en la Sudorienta Azio, elkore konsentis kun ĉi tiu, malgraŭ ke Filipinoj ne havis leĝon pri tia kvalifiko kaj malgraŭ ke Joma Sison ne estis akuzita pri ajnaj krimoj en Filipinoj aŭ aliloke. Ankaŭ Eŭropa Unio, emfazante la partneran aspekton de sia imperiisma rivala interrilato kun la usona imperiismo, lokis Joma-on sur sian teroristan liston. Ekde kiam li loĝas en Nederlando dum pli ol jardeko kiel politika ekzilito de Filipinoj, ĉi tiu kvalifiko rekte efikis la vivon de Joma, liaj familio kaj amikoj kaj ankaŭ la organizaĵojn de la movado en kiu li havas gvidantan respondecon.

Kiu estas Jose Maria Sison kaj kial nin koncernu lia malfeliĉa sorto?

Laŭ multaj manieroj, Jose Maria Sison estas vere pursanga filipina “Zorro.” Naskiĝinte en riĉa familio de granda bienulo kun ambaŭ ecoj de kaj patriotaj herooj kiuj batalis por liberigo de sia lando, kaj marionetaj elementoj kiuj servis la hispanan kaj poste usonan koloniajn mastrojn, Joma estis brilega studento kiu havis okazon elekti vivovojon de elita privilegio en la plej altaj rangoj de la filipina socio, surbaze de sklaveco al usona imperiismo. Male al tio, li elektis la malfacilan kaj ekstreme danĝeran vojon de revolucia gvidanto de la subpremataj kaj ekspluatataj filipinaj amasoj. Kaj, malsame al la fikcia meksika karaktero de Zorro, kiu funkciis kiel heroa individuo en la batalo por justeco por la amasoj, Joma Sison jam frue rekonis ke estas la laborista klaso kaj la kamparanoj kaj aliaj patriotaj amasoj inter la subprematoj kiuj estas decidaj por la homa progreso en nia tempo.

Surbaze de tio, li mobilizis studentojn kaj intelektulojn konforme al sia politika deveno, fariĝis laborsindikata oficisto en la laborista movado kaj aliĝis al la jam multe kompromitita malnova filipina komunista partio. Kun siaj elstarantaj revoluciaj kvalitoj, inkluzive sian deziron konduki principan lukton kontraŭ kaj maldekstra kaj dekstra oportunismo, Jose Maria Sison rapide plialtiĝis tra la rangoj en ĉiuj ĉi lokoj de laboro. Sekve, Joma proprigis al si marksisman teorion — precipe la instruojn de Marks, Engels, Lenin, Stalin kaj Mao. Li antaŭ ĉio koncentriĝis pri instruoj de Mao el la periodo tuj antaŭ la venko de la ĉina nacia demokratia revolucio en 1949, ĉar la filipinaj kondiĉoj havis tiom da komunaj trajtoj kun la antaŭrevolucia ĉina politika pejzaĝo. Armite per scienca socialismo, li, kune kun sia edzino Julie, mem impona revoluciulo, ekverkis ampleksan kaj konkretan analizon pri filipinaj kondiĉoj por provizi solidan fundamenton por la tiea nova hommovado.

Resumante la freŝdatan sperton de la amasmovado en Filipinoj kaj ĉerpinte forton el la de Ĉinio kaj Albanio gvidita politika lukto kontraŭ la moderna reviziismo gvidata de Sovetio, Joma enkondukis je la fino de 1968 la starigon de la nova kontraŭreviziisma Komunista Partio de Filipinoj (KPF), kaj la fondon de la Nova Popola Armeo (NPA), kaj la Nacian Demokratan Fronton nelonge post tio. (En 2002, kune kun Joma kiel individuo, la KPF kaj NPA estis ankaŭ lokitaj sur la “teroristajn listojn” de la veraj tutmondaj teroristoj, tio estas, la imperiismaj potencoj, kiujn gvidas la usona imperiismo.)

La rezultoj estis potenca revolucia movado, kiu post kelkaj jaroj minacis faligi la reĝimon de Marcos. Ferdinand Marcos sin turnis al militleĝo por daŭrigi sian regadon. Ĉi tio rezultigis pluan izolecon de la amikara reĝimo de Marcos, eĉ de la cetero de la filipina reganta klaso kaj kondukis al lia elpelo dum La Popol-Potenca Ribelo kiu frue en 1986 alportigis Cory Aquinon al la ofico de Prezidento. Ĝi ankaŭ liberigis Joma’on post la jardeko, dum kiu Marcos tenis lin en izoleco, el la prizono.

La kuraĝa kaj sin dediĉa Joma Sison tuj rekomencis sian senlacajn penojn favore al la filipina nacia liberigo kaj socialismo. Dum li estis en eksterlanda vojaĝo, oni decidis, ke revenigi Joma estas tro danĝere, kaj li ekziliĝis en Nederlando. Tie, inter aliaj devoj, li estas aktiva kiel ĉefa politika konsilanto ĉe NDF en siaj formalaj tamen intermitaj intertraktadoj kun la Registaro de la Respubliko de Filipinoj (RRF) sub serio da uson-imperiisme marionetaj reĝimoj.

La 18an de septembro 2001, ekzakte unu semajnon post la okazaĵoj de la 11a de septembro 2001 en Usono, Joma Sison, kiel Ĝenerala Konsilanto de la Internacia Ligo de Popola Lukto (ILPS), internacia kontraŭimperiisma unuiĝinta frontorganizaĵo kun kiu ‘Northstar Kompaso’ estas aliĝinta, skribis trafe: “Usono praktikas la malbonon de terorismo tiel longtempe kaj nun ĝi rebatas Usonon mem… Ĉiuokaze, nenia kvanto da terorismo fare de la usonaj imperiistoj povas pravigi iun eksplicitan anti-usonan povon fari terorismon kontraŭ la usona popolo… Ĉia terorismo estas kondamninda kaj devas esti kontestita kaj elradikita. La homoj fine venkos usonan imperiismon, ĉar ĝi uzas terorismon ĉiam pli. La malmultaj eksplicitaj anti-usonaj elementoj kiuj uzas terorismon, nur ruinigos sin mem survoje al nihilismo. Nur la revolucia amasmovado povas venki usonan imperiismon kaj la lokajn reakciulojn kaj forviŝi terorismon el ĉiu direkto.” (“Simpatio por la Viktimoj kaj Kondamno de Terorismo”)

Kiel biografo kaj bona amiko de Sison, Ninotchka Rosca rimarkigis: “Sub ĉiaj afliktoj, Jose Sison ĉiam donas al la filipinanoj kialon aserti kaj honori sin kiel popolo. La registaroj de Eŭropo, Usono, Kanado kaj Filipinoj daŭrigas provi entombigi Jose Maria Sison kaj sukcesas nur laŭdi lin.”

Tiel, en 2002, kiam Joma unuafoje estis lokita sur la teroristan liston, la antaŭa usona ĉefprokuroro Ramsey Clark laŭdis Joma’on tiamaniere: “Ĉiuj kiuj klopodas haltigi la senbridan agreson kontraŭ la mondo, kiu estas lanĉita de la Busha ‘Blanka Domo’, devus fari kiel eble plej da peno por defendi profesoron Jose Maria Sison, kaj subteni la filipinan popolon en ilia lukto por suvereneco kaj paco.” Ankaŭ la filipina vicprezidanto, Teofisto Guingona, en rekta kontraŭdiro al prezidento Macapagal-Arroyo, defendis Sison’on kiel grandan filipinan patrioton!

Je sia Dua Internacia Asembleo en 2004, ILPS elektis Joma’on kiel prezidanton kiun postenon li daŭre tenas. En ĉi tiu kapacito, li montras la vojon al laboristoj kaj subpremataj popoloj sur multaj lokoj: de postvivintoj de Katrina kaj enmigrintaj laboristoj en Usono ĝis irakaj batalantoj de la rezisto kontraŭ usonaj imperiismaj okupantoj de ilia lando.

Pli freŝdate, Joma Sison spertis du grandajn laŭleĝajn venkojn, en junio kaj julio de ĉi tiu jaro kiam la Eŭropa Tribunalo de la unua instanco nuligis la decidon de la Konsilantaro de Eŭrop-Unio, kiu komence lokis lin sur sian teroristan liston, kaj la Supera Kortumo de Filipinoj malakceptis la du freŝdatajn kriminalajn akuzaĵojn kontraŭ li (kaj pri kvindek aliaj filipinaj progresemuloj) kaj nuligis ĉiujn laŭdirajn denuncojn kontraŭ li de 1968 ĝis 2006. Ĉi tiuj agoj okazis en etoso en kiu la GMA-reĝimo en Filipinoj kaj ankaŭ ĝia patrono en Usono estis pli kaj pli izolitaj kaj malkovritaj kiel veraj teroristoj.

Ŝajne, por haltigi ĉi tiun progresan impeton, preskaŭ tuj post ĉi tiuj juĝaj venkoj, Joma Sison estis abrupte arestita la 28an de aŭgusto kaj solece malliberigita en Hago. Sison kaj liaj kamaradoj eklernis la limojn de laŭleĝeco kiam, samtempe kun lia aresto, lia apartamento estis perforte invadita dum lia edzino estis hejme kaj liaj familiaj komputiloj kaj aliaj nemoveblaĵoj estis konfiskitaj. Kaj pli ol seso da aliaj loĝejoj de liaj filipinaj kolegoj en Nederlando, inkluzive de la NDF-Oficejo, estis surprizatakitaj de nederlandaj aŭtoritatoj en kunlaboro kun la GMA’a kaj Busha reĝimoj.

Bonŝance, ekestis amasa indigno en Filipinoj, en Nederlando kaj en multaj aliaj landoj tutmonde, kie oni protestis kontraŭ ĉi tiu senhonta kontraŭleĝa faro. La 13an de septembro la Tribunalo de unua instanco en Hago liberigis Jose Maria Sison’on surbaze de malsufiĉaj indicoj kontraŭ li. La Nederlanda Apelacia Tribunalo, la 3an de oktobro, ne nur konfirmis la verdikton de la Distrikta Tribunalo sed opiniis, ke mankas rektaj indicoj ligantaj lin al la asertitaj krimoj iel ajn kaj eĉ pridemandis la veremon (kaj la politikan antaŭjuĝon malantaŭ tiu) de la atestoj de la atestantoj. Kiel Sison diris, “La Apelacia Tribunalo klarigis, ke por ĉiu kiu ludas eminentan rolon en la nomo de ia revolucia politika partio aŭ movado ĝenerale … ne estas pruvo de krima malbonfarado.”

Malgraŭ tio, la nederlandaj prokuroroj ankoraŭ ne retiris la akuzojn; nek La Eŭrop-Unia Konsilio forigis la nomon de Sison el sia plej freŝdata terorista listo. Por la fortoj de reakcio — la imperiistoj kaj iliaj kompradoraj marionetoj — Jose Maria Sison estas la plej malbona speco de teroristo. Ĉar li minacas ilian paradizon sur la Tero surbaze de ekspluatado, subpremo kaj prirabo de la grandega plimulto de la homaro.

Por ni, por la miliardoj da laboregantaj amasoj de la homaro, Jose Maria Sison estas la plej bona speco de heroo. Li senlace kaj elokvente reprezentas la justajn aspirojn de la filipina popolo por plena kaj egala rolo inter la nacioj; li ankaŭ batalas senĉese por la interesoj de la laboristaro kaj subpremitoj ĉie, kaj por la eliminado de la sistemo de ekspluatado al homo pere de homo en la mondo. Li restas unu el la modestaj gigantoj de nia movado por tutmonda justeco kaj por paco — por socialismo kaj komunismo. Ni devas vigle defendi lin kaj teni en nia koro Jose Maria Sison’on. Ĉar defendo de Jose Maria Sison estas defendo de ĉiu el ni!

— Defendsison