Deklaro je mia Elmalliberiĝo

de prof-o Jose Maria Sison

tradukita el la angla


filmeto pri lia regalo en la oficejo de la NDFP.

Utreĥto, 13 septembro 2007

Karaj geamikoj, koran bonvenon!

Mi estas tre ĝoja kaj dankema ke la juĝistaro liberigis min. Vi ne povas imagi kiel feliĉa mi estas. Estas ekstreme embarasa kaj humiliga suferi soleman malliberigon kaj esti submetita al esplordemandadoj kun varmegaj lampoj super vi. La turturo trafas speciale severa pro tio ke mi estas senkulpa je la falsaj kaj politike motivigitaj plendoj kontraŭ mi.

Mi tute ne estas koncerna je ia murdo. Murdi estas kontraŭ miaj moralaj kaj politikaj principoj. Mi estas profesoro kiu ŝatas interŝanĝi ideojn kaj tiamaniere atingi reciprokan komprenaĵon kaj praktikan kunlaboradon. Preskaŭ dum mia tuta vivo mi bataligis por la homrajtoj kaj por justa paco en Filipinoj. Mi ne povas komenciĝi nun pri la faktoj kaj la argumentoj de mia kazo, por tiuj vi devas iri al mia advokato, Michael Pestman. Li estas kompetenta havigi vin la informadon kiun vi bezonas.

Pro tio ke la justiĝaro ordonis mian liberiĝon mi ree ekhavis iom da fido je la nederlanda jursistemo. Mi nun ekhavas la eblon pruvi mian senkulpon en honesta proceso. Mi ree ekhavas la senton ke mi povas trovi protekton en Nederlando kontraŭ la persekuto de el Filipinoj. Mi volas danki ĉiujn homojn en Nederlando kaj Filipinoj kaj en aliaj landoj pro iliaj solidareco kaj subteno.

Mi restos en Nederlando kun mia edzino kaj miaj du infanoj kiuj jam estas memstaraj. Mi min defendos kontraŭ la akuzoj kaj senigos mian nomon de ĉiu infamio. Mi pretendos je mia rajto je esprimlibero kaj miaj aliaj demokrataj rajtoj. Mi plilaborados por nacia libero, homrajtoj, socia justeco kaj daŭra paco en Filipinoj.

Kiel ĉiam mi konformiĝos al la leĝoj de la nederlanda ŝtato kaj pliestigos la solidarecon kun la nederlanda popolo, de kiu mi ekhavis tiom da signoj de amikeco kaj afableco dum la pasintaj dudek jaroj.

Dankon.###

Ĉi tiun artikolon prelegis prof-o Sison dum la gazetara konferenco en la Internacia Informoficejo de la NDFP en Utreĥto, okaze de la bonvenakcepto kun amikoj kaj subtenantoj je 13 septembro. Ĉi tiu estas lia unua publika apero post lia liberiĝo el provizora aresto ĉi tiun matenon. Ĉikune la ‘Free Joma Campaign’ deklaras, ke la kampanjo por la defendo de prof-o Sison plidaŭrados.