Filter
 • Forum: Anti-terreurbeleid en mensenrechten

  Uitnodiging voor Forum:

  EU - Anti–Terreurbeleid en Mensenrechten:
  een ongelukkig huwelijk

  Hierbij nodigen we u uit voor het bijwonen van een forum inzake de gespannen verhouding tussen terrorismebestrijding en het handhaven van mensenrechten.

  Een aantal experts zal met concrete casussen toelichten waar EU-lidstaten eerder overgaan tot politieke vervolging van dissidenten dan tot het oprollen van criminele terreurnetwerken.

  U bent van harte welkom op:

  Donderdag 17 december 2009
  in de Rode Hoed, Kleine Zaal, Keizersgracht 102 te Amsterdam

  De entree is gratis.

  PROGRAMMA

  19.00
  Zaal open en ontvangst

  19.30
  Opening door Mr. Hans Langenberg, Advocaat/adviseur, Schoolplein Advocaten te Utrecht

  19.40
  Mr. Jan Fermon, Advocaat in terrorismezaken, Progress Lawyers Network te Brussel
  “De zaak J.M. Sison”

  20.00
  Mr. Frank Jasenski, Advocaat in asiel en strafzaken, bij Meister und Partner in Essen te Duitsland
  “Turkse activisten in terrorismeprocessen”

  20.20
  Pauze

  20.35
  Prof. Mr. Ties Prakken, Emeritus Hoogleraar, strafrecht en strafrechtproces
  “Terrorismebestrijding en mensenrechten”

  20.55
  Debat en plenaire discussie o.l.v. Mr. Hans Langenberg

  21.30
  Afsluiting

  Contact: Mr. Dundar Gursus, Voorzitter, Stichting Mensenrechten Advocaten 06-14478291 smadvocaten@yahoo.com

  Georganiseerd door Stichting Mensenrechten Advocaten en Schoolpleinadvocaten uit Utrecht

 • Burgerbeweging en Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  Burgerbeweging en Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  Door de klimaatcrisis leven miljoenen mensen in armoede. Bedrijven in de ontwikkelde landen in het Noorden zijn primair verantwoordelijk voor het ontstaan en versnellen van de klimaatverandering. In het continue streven naar het verhogen van de winst, verbruiken bedrijven steeds meer fossiele brandstoffen en bossen in het productie- proces waarbij de uitstoot van klimaat-verstorende broeikasgassen toeneemt.

  Het mondiale economische systeem maakt al twee eeuwen dit winstbejag mogelijk. De toename van macht en welvaart in het Noorden gaat ten koste van uitputting van natuurlijke hulpbronnen, een toename van armoede van miljoenen mensen, de vervuiling van de atmosfeer en vernietiging van het milieu. Onder de vlag van de vrije markt en met hulp van het IMF, de Wereldbank, en de WTO hebben de laatste 30 jaar transnationale bedrijven hun invloed op de economie en de hulpbronnen in het Zuiden uitgebreid, waarbij de plaatselijke bevolking machteloos, onteigend en in armoede achter blijft.

  Bedrijven gebruiken de crisis om zich met valse oplossingen nieuwe winstmogelijkheden en controle over de natuurlijke hulpbronnen te verschaffen. Door zakelijke belangen voldoen de doelen en tijdschema’s in het Kyoto-protocol niet aan de waarschuwingen van wetenschappers om het op hol slaan van het klimaat te voorkomen, en worden de onderhandelingen over een rechtvaardige klimaatregeling na 2012 ondermijnd. Ze dringen aan op een overeenkomst van beperking van uitstoot door ontwikkelingslanden, of erger nog, om bindende multilaterale afspraken te staken.

  Er moet gewerkt worden aan een maatschappij op basis van gelijkheid, waarbij groei niet ten koste gaat van armoede en het milieu. De burger heeft behoefte aan een beweging die echte oplossingen voorstelt, en die de behoefte aan sociale rechtvaardigheid verwoordt. Wij mogen ons niet laten misleiden door het idee dat technische ingrepen een oplossing kunnen bieden zodat de huidige groeidrift en consumptie gehandhaafd kunnen blijven. Echte oplossingen vereisen een herverdeling van de hulpbronnen tussen en binnen naties voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, het keren van de neoliberale globalisering en het herstel van zelfbeschikking over hulpbronnen en de economie. De rekening moet gepresenteerd worden aan de rijke landen! Eerlijk delen houdt in dat het Zuiden gecompenseerd moet worden door het Noorden.

  Het ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op economische groei met uitbuiting van mens en milieu tot gevolg, moet worden omgebogen naar een democratisch en soeverein duurzaam beheer van grondstoffen met voedselzekerheid voor iedereen zonder aanslag op de natuur. De klimaatverandering is geen milieuprobleem maar een probleem van sociale gerechtigheid. Het oplossen van de klimaatcrisis vergt sociale veranderingen. Ongelijke machtpatronen zijn de oorzaak van armoede, honger, ecologische vernietiging en klimaatverandering. Net als bij andere onrechtvaardigheden dient de klimaatcrisis door politieke strijd van de burger bij de oorzaak te worden aangepakt. Een beweging is nodig om te werken aan deze sociale rechtvaardigheid en democratische burgerrechten.

  Zie het volledige document op http://peoplesclimatemovement.net/index.php

 • Onderteken het burgerprotocol over de klimaatverandering

  Oproep tot ondertekening van het definitieve Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  In december vindt in Kopenhagen de vijftiende VN Klimaatconferentie (COP-15) plaats. De COP-15 is van essentieel belang. Het is noodzakelijk dat daar de stem van het Zuiden doorklinkt in de besluitvorming. De armste landen mogen geen slachtoffers blijven van de vooral door de rijke landen in het Noorden veroorzaakte klimaatproblemen. peoples-movement

  Er moeten goede afspraken worden gemaakt, anders wordt het echt kritiek. Een burgerbeweging presenteert het ‘burgerprotocol over de klimaatverandering’. Dit protocol is het resultaat van 2 jaar werken aan bewustwording op mondiaal niveau bij burgers in het Zuiden en Noorden die getroffen worden door de negatieve effecten van klimaatverandering.

  Het protocol bevestigt de noodzaak van een beweging die werkt aan rechtvaardigheid en de oplossing van de klimaatcrisis – het keren van de vrije markt en herstel van de zelfbeschikking van volkeren over hun hulpbronnen en economie. Net als bij andere onrechtvaardigheden moet de klimaatcrisis door politieke strijd van de burger bij de oorzaak worden aangepakt.

  Het protocol is een initiatief van de burgerbeweging voor klimaatverandering (PMCC). Deze beweging geeft uitvoering aan haar eigen klimaatagenda en aan sociale verandering. Zij strijdt voor oplossingen die zijn gericht op rechtvaardigheid en de democratische rechten van het volk, als tegenhanger van de winsthonger van de rijke elite en zakelijke belangengroepen.

  In Kopenhagen vindt op 9 december van 12.30 tot 16.00 uur een bijeenkomst plaats om het protocol te ratificeren. Gelijktijdig vinden nationale bijeenkomsten plaats in Hong Kong, de Filippijnen, Indonesië, Bangladesh, Sri Lanka, Zimbabwe Kenia, Ethiopië, Egypte en Libanon.

  Wij hopen u in Kopenhagen te begroeten! Velen van u hebben destijds het concept ondertekend. Wij vragen u nu om de definitieve versie te ondertekenen op http://www.peoplesclimatemovement.net/ of door een email te sturen naar secretariat@aprnet.org Wij willen u tevens vragen om deze oproep binnen uw netwerk zo breed mogelijk te verspreiden

  Burgerbeweging en Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  Door de klimaatcrisis leven miljoenen mensen in armoede. Bedrijven in de ontwikkelde landen in het Noorden zijn primair verantwoordelijk voor het ontstaan en versnellen van de klimaatverandering. In het continue streven naar het verhogen van de winst, verbruiken bedrijven steeds meer fossiele brandstoffen en bossen in het productie- proces waarbij de uitstoot van klimaat-verstorende broeikasgassen toeneemt.

  Het mondiale economische systeem maakt al twee eeuwen dit winstbejag mogelijk. De toename van macht en welvaart in het Noorden gaat ten koste van uitputting van natuurlijke hulpbronnen, een toename van armoede van miljoenen mensen, de vervuiling van de atmosfeer en vernietiging van het milieu. Onder de vlag van de vrije markt en met hulp van het IMF, de Wereldbank, en de WTO hebben de laatste 30 jaar transnationale bedrijven hun invloed op de economie en de hulpbronnen in het Zuiden uitgebreid, waarbij de plaatselijke bevolking machteloos, onteigend en in armoede achter blijft.

  Bedrijven gebruiken de crisis om zich met valse oplossingen nieuwe winstmogelijkheden en controle over de natuurlijke hulpbronnen te verschaffen. Door zakelijke belangen voldoen de doelen en tijdschema’s in het Kyoto-protocol niet aan de waarschuwingen van wetenschappers om het op hol slaan van het klimaat te voorkomen, en worden de onderhandelingen over een rechtvaardige klimaatregeling na 2012 ondermijnd. Ze dringen aan op een overeenkomst van beperking van uitstoot door ontwikkelingslanden, of erger nog, om bindende multilaterale afspraken te staken.

  Er moet gewerkt worden aan een maatschappij op basis van gelijkheid, waarbij groei niet ten koste gaat van armoede en het milieu. De burger heeft behoefte aan een beweging die echte oplossingen voorstelt, en die de behoefte aan sociale rechtvaardigheid verwoordt. Wij mogen ons niet laten misleiden door het idee dat technische ingrepen een oplossing kunnen bieden zodat de huidige groeidrift en consumptie gehandhaafd kunnen blijven. Echte oplossingen vereisen een herverdeling van de hulpbronnen tussen en binnen naties voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, het keren van de neoliberale globalisering en het herstel van zelfbeschikking over hulpbronnen en de economie. De rekening moet gepresenteerd worden aan de rijke landen! Eerlijk delen houdt in dat het Zuiden gecompenseerd moet worden door het Noorden.

  Het ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op economische groei met uitbuiting van mens en milieu tot gevolg, moet worden omgebogen naar een democratisch en soeverein duurzaam beheer van grondstoffen met voedselzekerheid voor iedereen zonder aanslag op de natuur. De klimaatverandering is geen milieuprobleem maar een probleem van sociale gerechtigheid. Het oplossen van de klimaatcrisis vergt sociale veranderingen. Ongelijke machtpatronen zijn de oorzaak van armoede, honger, ecologische vernietiging en klimaatverandering. Net als bij andere onrechtvaardigheden dient de klimaatcrisis door politieke strijd van de burger bij de oorzaak te worden aangepakt. Een beweging is nodig om te werken aan deze sociale rechtvaardigheid en democratische burgerrechten.

  Zie het volledige document op http://peoplesclimatemovement.net/index.php

 • Filippijnse sponsoractie voor slachtoffers van tropische storm

  Filippijnse sponsoractie voor de slachtoffers van de tropische storm

  Benefietconcert voor de wederopbouw na de storm

  Allerlei Filippijnse en Nederlandse gemeenschapsorganisaties werken samen aan deze sponsoractie voor de slachtoffers van de tropische stormen. Wij nodigen u van harte uit voor een benefietconcert “Bangon, Pinoy” door Filippijnse artiesten voor de slachtoffers van de tropische storm.

  091108img

  Benefietconcert: Bangon, Pinoy! – Wederopbouw na de storm

  • 22 november 2009 van 19.30 tot 22.00 uur
  • Nassaukerk, De Wittestraat 114 te Amsterdam (tram 10)
  • Toegang: 50, 30, 20 of 15 euro – www.pinaysaholland.org

  Filippijnse artiesten in Nederland slaan de handen ineen voor de slachtoffers van de tropische stormen. De bekendste artiest is Mary Ann Morales. Zij won in 1997 de soundmix show van Henny Huisman. Vele andere artiesten traden op in de musical Miss Saigon. Dit belooft een avond van top entertainment te worden met zang van Filippijnse wereldklasse.

  De artiesten zijn: Nu Driz, Isabel Gregorio, Joyce San Mateo, Mary Ann Morales, Pompeii Perez, Machael Macalintal, Arvin Quirante, Jamaica Salcedo en het Amsterdamse koor G.L.O.W. ( God’s Love Over the World). Belangeloos werken zij in dit programma met elkaar samen en zetten hun muzikale talent in voor hun landgenoten op de Filippijnen.

  Het doel van de sponsoractie is “noodhulp en wederopbouw” voor de slachtoffers van de vier tropische stormen die in oktober de Filippijnen teisterden. Duizenden mensen zijn daarbij hun huis kwijtgeraakt. De hulp is bedoeld voor de meest noodlijdenden. De uitvoering ligt in handen van het Nationale Rode Kruis en Citizens Disasters Response Center (CDRC).

  De samenwerkende Filippijnse en Nederlandse gemeenschapsorganisaties zijn: Baranggay sa Holland, Center for Philippine Concerns (CPC), Migrante Sectoral Party–NL Chapter, Migrante Netherlands, Migrante Europe, Nederlands–Filippijnse Solidariteitsbeweging en Pinay sa Holland – Filippijnse vrouw in Nederland.

  Toegangskaarten:
  www.pinaysaholland.org of http://www.ammado.com/community/110272

  Artiesten:
  http://www.mnnetherlands.com/categories/news/286/286_abenefitconcertforthestor.php

  Contactpersonen:
  Maitet Ledesma: maitet.ledesma@gmail.com
  Timi Stoop-Alcala: timistoop@gmail.com

  wij rekenen op uw aanwezigheid!

  Mocht u op 22 november verhinderd zijn:
  uw gift is van harte welkom op ING 6932831 van Pinay sa Holland, Alkmaar o.v.v. "wederopbouw"

  Iedere gift wordt in grote dankbaarheid aanvaard!

 • Boer vermoord in Niemandsland

  Boer vermoord in Niemandsland

  Een boer in Columbio, Sultan Kudarat, die zich in een door de militairen verklaard 'niemandsland' begeeft, wordt 14 dagen later vermoord terug gevonden.

  "A Farmer killed in Nomans land" in Davao Today

 • ILO adviseert Onderwijs voor Leger en Politie

  ILO adviseert Onderwijs voor Leger en Politie

  Hoewel de Internationale Arbeidsorganisatie het eindrapport nog moet indienen van haar recente onderzoek naar schendingen van de rechten van arbeidersactivisten, heeft ze al voorgesteld dat er doorlopende vormingen moeten komen voor de Filippijnse gerechtelijke macht, de politie, het leger en het Ministerie van Arbeid over respect voor rechten van vakbonden en het opvolgen van arbeidswetten.

  "ILO puts burdon on respecting Workers' Rights" in Bulatlat
  " Intense surveillance on Cebu Worlers' Center" op CTUHR

 • Gabriela viert 25-Jarig Bestaan

  Gabriela viert 25-Jarig Bestaan

  De laatste week van oktober heeft Gabriela haar 25e verjaardag gevierd. Gabriela is een nationale alliantie van 200 vrouwenorganisaties, actief over heel de Filippijnen.

  "Gabriela turns 25" op Bulatlat

 • Economie is Afhankelijk geworden van Export van Arbeid

  Economie is Afhankelijk geworden van Export van Arbeid

  Sinds de dictatuur van Marcos ontkent iedere regering in de Filippijnen dat het een beleid heeft om arbeid te exporteren. Op dit moment zijn er echter 8,5 miljoen Filippijnse arbeiders in het buitenland werkzaam en het totale inkomen van deze personen drukt harder door op de Filippijnse economie dan alle andere directe buitenlandse investeringen. Ondanks het feit dat de Filippijnse economie afhankelijk is geworden van deze export, doet de regering niet veel moeite om de slechte toestand van deze arbeiders te verbeteren. Vooral niet gedocumenteerde arbeiders moeten het ontgelden.

  "Labor Migration: A Dangerous Doctrine" op CenPEG
  "‘Anti-Worker, Unconstitutional, Repressive,' Migrants Say of POEA's Sample Contract for OFWs" in Bulatlat
  "Gov't Scored for Disregarding Torture, Innocence of OFWs in Death Row" in Bulatlat
  "Undocumented Workers, the Most Vulnerable, the Most Exploited" in Bulatlat

 • Tussen Oorlog en Vrede in Moslim Mindanao

  Tussen Oorlog en Vrede in Moslim Mindanao

  Na 11 jaar van onderbroken en weinig succesvolle vredesonderhandelingen dacht de leiding van het 'Moro Islamic Liberation Front' (MILF) eindelijk tot een vredesakkoord te kunnen komen. Deze hoop werd echter de grond in geboord omdat de overeenkomst botste tegen de regels van de grondwet. Volgens de Moslim leiding nadert de situatie langzamerhand de grens van oorlog en vrede. De Moslim leiders roepen iedereen op, inclusief de katholieke kerk, om te helpen tot een oplossing te komen.

  "We are Nearing ‘Boundary Between War and Peace' - MILF Chief Negotiator" in Bulatlat
  "Muslims urge Catholic Church: Define stand on peace process" in Daily Tribune

 • Burgerbevolking Lijdt hevig onder Oorlog in Mindanao

  Burgerbevolking Lijdt hevig onder Oorlog in Mindanao

  Ondanks het feit dat het gewapend conflict tussen het Filippijnse leger en het zuidelijk gelegen 'Moro Islamic Liberation Front' (MILF) grotendeels uit het nieuws is verdwenen, gaat de strijd in alle hevigheid door. Door een gebrek aan voedsel, medicijnen en hygiëne kreeg de burgervolking de voorbije maanden de grootste klappen. Dit conflict heeft aan tientallen personen het leven gekost.

  "Covering the war in Mindanao" in MindaNews
  "Witness Insists Bombing That Killed 4 Children, 2 Adults was Deliberate" in Bulatlat
  "War takes a heavy toll on children as fighting drags on" in MindaNews