Filter
 • Wereldwijde Crisis zet Filippijnse Arbeiders in de Kou

  Wereldwijde Crisis zet Filippijnse Arbeiders in de Kou

  De crisis treft ook de Filippijnse gastarbeiders hard. Naast de slechte arbeidsomstandigheden en andere vormen van uitbuiting die de Filippino's die in het buitenland werken dagelijks moeten slikken, verliezen velen nu hun job door de financiële crisis.

  “Retrenched OFWs from Taiwan Return Home Empty-handed” in Bulatlat
  “A Real Life, Modern-day Hero?” in Bulatlat

 • Dag van de Aarde

  Benoem de klimaatverandering op de Dag van de Aarde:

  Milieuactivisten roepen regering op te stoppen met aarde-onvriendelijke projecten

  In aanloop naar de Dag van de Aarde hield het Filippijnse milieunetwerk ‘Kalikasan’ op 18 april een persbijeenkomst. Milieuactivisten, wetenschappers en vakspecialisten bespraken de milieuproblemen die hun land kent, zoals een afname van de biodiversiteit, milieuverontreiniging en de klimaatverandering.

  Er is sprake van een grote vernietiging van het milieu. Op de bescherming van de biodiversiteit vindt geen controle plaats, vermeldt Clemente Bautista de coördinator van Kalikasan. Voor de ecologische hotspots waar de biodiversiteit bedreigd wordt en andere waar het aantal soorten dramatisch afneemt, is dringend bescherming nodig.heropening kerncentrale

  Voor de erkenning tot ecologische hotspot moet een regio minimaal 1500 soorten endemische vasculaire planten hebben en moet 70% van de habitat verloren zijn. Voor de Filippijnen geldt, dat meer dan 50% van de biodiversiteit endemisch is en het land meer dan 93% van het oorspronkelijke groei- en leefgebied kwijt is.

  De opwarming van de aarde en de klimaatverandering maken ons kwetsbaar. Bepaald beleid van de regering heeft degeneratie van het milieu tot gevolg, legt Bautista uit.

  In het verleden waren binnen en buitenlandse houtkap-ondernemingen verantwoordelijk voor de ontbossing. Door ontbossing komt er methaangas in de atmosfeer en vermindert de capaciteit om kooldioxide op te slaan. Nu vormt de mijnbouw een bedreiging voor de ecologisch kwetsbare gebieden zoals de natuurlijke bossen en waterwingebieden.

  Naast de houtkap en mijnbouw geeft de regering toestemming voor grote bouwprojecten zoals vuilstort, kool- en kerncentrales, zelfs als daar kwetsbaar bosgebied voor moet wijken. Uit een studie blijken technische gebreken bij een vuilstort in Rizal. Dit zal leiden tot uitstoot van giftige gassen, vermeldt milieu-ingenieur Darrow Lucenario.

  Ricardo Saturay van de wetenschapsgroep AGHAM zet vraagtekens bij de voordelen van kernenergie. In de keten van winning, transport en raffinage van uraniumerts wordt veel energie gebruikt. Is de concentratie uranium in het erts laag, dan is er bijna evenveel energie nodig voor de winning van het erts als dat er uit kernsplijting ontstaat.

  Terwijl de regering projecten goedkeurt die een bedreiging zijn voor het milieu zal onze kwetsbaarheid door de klimaatverandering toenemen, zegt Mr. Saturay. Ricardo Saturay is voorzitter van de Filippijnse Alliantie Climate Watch.

  Zie voor meer informatie: www.kalikasan.org

 • Vermoorde Activist krijgt Heldenbegrafenis

  Vermoorde Activist krijgt Heldenbegrafenis

  De op 9 maart vermoorde anti-mining activist en boerenleider Eliezer S. Billanes heeft onlangs in zijn woonplaats Marbel een heldenbegrafenis gekregen. Meer dan 3000 belangstellenden woonden de plechtigheid bij.

  “Slain anti-mining activist given hero's burial” in MindaNews

 • Onschuldig achter Tralies

  Onschuldig achter Tralies

  Randall Echanis, een leider van de Filippijnse boerenbeweging Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) is een van de huidige 240 politieke gevangenen op de Filippijnen. Hij werd gearresteerd in 2007 op basis van het zogezegd plegen van 15 moorden. Deze aanklacht werd in 2006 al door het hooggerechtshof verworpen. Dit is de derde keer dat Randall onschuldig werd gearresteerd.

  “Behind Bars: The Travails of a Political Prisoner” in Bulatlat

 • 75% van de Gastarbeiders uit de Cordillera zijn Vrouwen

  75% van de Gastarbeiders uit de Cordillera zijn Vrouwen

  Volgens gegevens van Migrante International en de Philippine Overseas Employment Authority (POEA) is het percentage vrouwen uit de Cordillera dat werk zoekt in het buitenland gestegen tot 74,24%.

  “Cordi Women OFWs Outnumber Men” in Bulatlat

 • UNHCR luistert Kritisch naar Mensenrechtenrapport

  UNHCR luistert Kritisch naar Mensenrechtenrapport

  Vertegenwoordigers van 17 landen hebben kritisch geluisterd naar het mensenrechtenrapport van de Filippijnse regering. In een persbericht na de zitting uitte de delegatie haar verontrusting en afkeur over de uitspraak van de secretaris van president Arroyo, dat de Filippijnen een sterke democratie zou zijn en de regering een verdediger van mensenrechten; een indicatie dat de huidige straffeloosheid in het regime niet snel zal verdwijnen.

  “Reps of Aid Donor Countries, 13 Others Question RP Rights Record in Geneva” in Bulatlat
  “RP urged to ratify UN accords against torture, disappearances” on ABS-CBN
  “All About Rights and Politics” in Bulatlat
  “Rights watch group pins 'liar' tag on Ermita” on ABS-CBN

 • Verkiezingscampagne vanuit gevangenis

  Politiek gevangene voert verkiezingscampagne vanuit gevangenis

  Jigger Geverola, een dertigjarige activist, werd in mei 2004 gearresteerd en aangeklaagd wegens rebellie. Zijn hechtenis heeft zijn moraal en devotie niet aangetast, maar juist versterkt.

 • Nederlandse Ambassadeur toont Minachting

  Nederlandse Ambassadeur toont Minachting voor Permanent Volkerentribunaal

  Ingezonden brief in het Filippijnse dagblad Inquirer dd 27 april 2007

  Ik schrijf u naar aanleiding van uw hoofdartikel van 28 maart jl. over de uitspraak van het Permanent Volkerentribunaal. Als Nederlands staatsburger betreur ik het, dat de Nederlandse Ambassadeur deze uitspraak afdeed als afkomstig van een niet officiële 'kangaroo' rechtbank. Hij zou beter moeten weten.

  Zijn uitlating is een belediging voor de prestigieuze rechters, die al eerder de militaire dictatuur van Marcos hebben veroordeeld en nu een zeer relevante en actuele uitspraak hebben gedaan over het regiem van Gloria Macapagal Arroyo. Maar het is vooral een schoffering van de hulpeloze slachtoffers van de mensenrechtenschendingen en hun familie die hulp zochten bij het tribunaal in de hoop internationale aandacht te krijgen voor hun onleefbare situatie. Het tribunaal gaf stem aan hen die men anders nooit te horen krijgt. En dat was nu precies de bedoeling van het tribunaal zoals de redactie scherp opmerkte.

  Het is geen toeval dat dit tribunaal plaatsvond in Den Haag, het hart van de Europese Unie. De Nederlanders hebben een lange geschiedenis van solidariteit met onderdrukte en uitgebuite volkeren in de Derde Wereld. Daarom is het zo ongelukkig dat de Nederlandse Ambassadeur zich zo minachtend uitsprak over het Permanent Volkerentribunaal.

  Al meer dan 45 jaar werk ik aan de bevrijding van de mensen in de Filippijnen, daarom kan ik met de hand op mijn hart zeggen, dat de situatie onder de regering Arroyo veel beroerder is dan ten tijde van de militaire dictatuur van Marcos.

  Het is hoog tijd dat de regering een eind maakt aan de anticommunistische hysterie en haar oorlog tegen 'communisten' omzet in een verzoeningspolitiek door weer serieus werk te maken van de afgebroken vredesonderhandelingen. Dat is van het allergrootste belang. Maar zolang de President haar oren laat hangen naar haar Nationale Veiligheidsadviseur en de Generaals, zal ze wel doof blijven voor de uitspraak van het Permanent Volkerentribunaal.

  ARNOLD VAN VUGT,
  Horeb Center,
  PO Box 237,
  Cagayan de Oro City

  Bewerking Jan Beentjes

 • Grecil Buya vermoord

  Negenjarig meisje vermoord door militairen

  Grecil Buya was een ondernemend meisje dat graag met spinnen speelde. Zij was een van de beste leerlingen van haar klas en kreeg na het tweede leerjaar een eervolle vermelding. Zij hielp mee met huishoudelijke taken zoals de zorg voor de carabao en ging iedere dag mee om die te laten grazen.

  Dit negenjarig meisje werd op 31 maart vermoord door soldaten. Volgens de soldaten richtte het meisje een Armalite geweer op hen en werden zij daardoor gedwongen op haar te schieten.

  “The Happy Life and Violent Death of Grecil Buya” in Mindanews