Filter
 • De NFS wenst u veel goeds in 2011

  De NFS wenst u veel goeds in 2011

  in gedachten bij hen,
  van wie een familielid wordt vermist of is vermoord,
  bij migranten en vluchtelingen,
  voor wie kerst een verre droom is,
  hun kerst mist alle kleur die de lantaarns verspreiden...

 • de NFS wenst u alle goeds voor 2010

  de NFS wenst u alle goeds voor 2010

 • Ondanks Onderzoek ILO gaan Schendingen van Arbeidersrechten door

  Ondanks Onderzoek ILO gaan Schendingen van Arbeidersrechten door

  Twee maanden na het onderzoek van de Internationale Arbeidersorganisatie naar schendingen van de arbeidersrechten in de Filippijnen escaleren de schendingen weer, met de dood van een doorgewinterde activist als dieptepunt. De arbeidersfederatie KMU eist dat de ILO presidente Arroyo verantwoordelijk stelt voor de schendingen.

  "Attacks on Workers Persist" op Bulatlat

 • 10 december 2008: 60-ste Internationale Dag voor de Mensenrechten

  10 december 2008: 60-ste Internationale Dag voor de Mensenrechten

  Rice & Rights organiseert een forumbijeenkomst

  de Mensenrechtensituatie in de Filippijnen

  rice&rights

  10 december 2008, 18:30 – 21:00 uur

  Programma:

  18:30 - 19:00 Film

  I. Welkom en inleiding

  II. Lezingen

  Sprekers:

  • Adrie van de Streek (Advocaten voor Advocaten)
   Eerste bevindingen van de IVFFM (International Verification and Fact Finding Mission)
  • Neri Colmenares (Nationale Unie van Advocaten voor het Volk in de Filippijnen en CODAL)
   Getuigenverklaringen en mensenrechtenovertredingen in de Filippijnen
  • Nathanael Santiago (secretaris generaal van Bayan Muna, Filippijnen)
   Algemene context van deze mensenrechtenschendingen

  III. Open Forum

  Forumleden:

  • - Nationale Unie van Journalisten in Nederland (uitgenodigd)
  • - Amnesty International, Nederland (uitgenodigd)
  • - Een vertegenwoordiger van Filippijnse migranten in Nederland

  tijd: 10 december 2008, 18:30 – 21:00 uur
  plaats: ABC Treehouse, Voetboogstraat 11, Amsterdam

  U bent allen hartelijk welkom!

 • Het Aantal Verdwijningen, Arrestaties en Martelingen Stijgt

  Het Aantal Verdwijningen, Arrestaties en Martelingen Stijgt

  Volgens het onlangs verschenen rapport van KARAPATAN is in het derde kwartaal van 2008 het aantal verdwijningen, arrestaties en martelingen gestegen. Ook de politieke moorden gaan maar door. Het zuidelijke eiland Mindanao heeft het meest te lijden.

  "KARAPATAN Monitor July-September 2008" op KARAPATAN

 • Aangeklaagde Activisten Vormen Alliantie

  Aangeklaagde Activisten Vormen Alliantie

  De 72 activisten uit de Southern Tagalog regio die door de Filippijnse overheid aangeklaagd werden voor moord, hebben op 22 november een alliantie voor hun verdediging opgericht. Hoewel ze allen onschuldig zijn, hebben ze alle steun nodig tegen de aanklager en een gerechtelijk systeem dat niet altijd onpartijdig is.

  "Alliance for Defense of S. Tagalog 72 Launched" in Bulatlat
  "Charges vs. 72 Southern Tagalog Activists Baseless - Lawyer" in Bulatlat

 • Filippijnse Rechters en Advocaten zoeken Bescherming bij VN

  Filippijnse Rechters en Advocaten zoeken Bescherming bij VN

  Naast het feit dat de rechterlijke macht vaak de kant van de rijken kiest, blijkt dat ook rechters en advocaten zich niet altijd meer veilig voelen. Door het gebrek aan maatregelen tegen de politieke moorden en andere mensenrechtenschendingen, wenden groepen rechters en advocaten zich tot de VN om de aanvallen een halt toe te roepen.

  "Lawyers' Groups to Seek UN's Help to Curb Attacks vs Lawyers, Judges" in Bulatlat

 • Inwoners Boston Vertellen over Mishandeling door Militairen

  Inwoners Boston Vertellen over Mishandeling door Militairen

  Van 21 tot 24 oktober hield Exodus for Justice and Peace (EJP) een onderzoeksmissie in Simulao. Dit dorp ligt hoog in de bergen langs een 20 kilometer stijle en slecht begaanbare weg in de stad Boston in Davao Oriental, Mindanao. De bevolking vertelde over een reeks van mishandelingen, gepleegd door het Filippijnse leger. Het was een vergelding voor een nederlaag die het leger leed in haar strijd tegen het volksleger (NPA).

  "Boston villagers recount tales of military abuses" in Davao Today

 • Filippijnse Gastarbeiders vragen Gerechtigheid

  Filippijnse Gastarbeiders vragen Gerechtigheid, geen Barmhartigheid

  "Geef hen gerechtigheid, geen barmhartigheid". Dit riepen de familieleden van gastarbeiders, die de doodstraf kregen in het buitenland en die werden opgesloten. De familieleden trokken samen met Migrante International naar het Filippijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De vertegenwoordiger van het ministerie dacht er anders over. De aangeklaagden moeten, zelfs als ze niets gedaan hebben, de klacht toegeven en vragen om vergiffenis.

  "Migrant Group Urges Gov't to Ask for Reinvestigation of the Cases of OFWs" in Bulatlat

 • Steun aan basisgezondheidszorg op de Filippijnen

  Financiële steun van de NFS aan basisgezondheidszorg op de Filippijnen

  In 2006 gaf de NFS financiële steun aan de basisgezondheidsorganisatie “Community Primary Health Care - de CPHC”. Door publieksgerichte activiteiten hadden we 10.000 euro opgehaald t.b.v. het basisgezondheidsprogramma voor 16 gemeenschappen in de provinciën Noord- en Zuid Cotabato, Sultan Kudarat en Sarangani.

  Onder de hoede van de Katholieke kerk is in 1977 een gezondheidsprogramma gestart. Het programma heeft zich sinds 1983 verzelfstandigd en is ontwikkeld tot een volwaardig eerstelijns basisgezondheidsprogramma. Op basis van de opgedane ervaringen en aanvragen is het programma uitgebreid en wil men dat meer mensen in een groter werkgebied hun voordeel hier mee opdoen.

  Het programma richt zich op volkeren en groepen mensen, die overwegend afgelegen en in bergachtige streken wonen, waar de overheid niet reageert op de meest elementaire noden van haar eigen bevolking. Bij deze groep mensen ontbreekt het vaak aan de basisprincipes van gezondheid (hygiëne, voeding e.a.) en aan de financiële middelen om medische hulp te bekostigen.

  De inkomsten zijn zeer laag en dienovereenkomstig zijn de meest voorkomende ziekten gerelateerd aan ondervoeding. Het leven is extreem zwaar en in veel gebieden kan men amper een maaltijd per dag nuttigen. Er komt ondervoeding tot in de 3e graad voor, hetgeen de mensen zeer kwetsbaar maakt voor o.a malaria en tuberculose.

  Het behoort tot de basisgedachten van de Primary Health Care, dat je de mensen goed moet voorlichten en dat je mensen uit de bevolking traint om de medische zorg op zich te nemen. Deze mensen moeten een goede basistraining krijgen en worden uitgerust met de basisinstrumenten.

  Tevens wil men niet slechts curatief, maar ook preventief bezig zijn door voorlichting over voeding en begeleiding bij de teelt van groenten en herbebossing. Het programma wil de mensen informeren over het belang van een juiste voeding, hygiëne en omgeving.

  Met de omgeving doelt men hier op het alarmerende effect van de ontbossing. Men wil samen met de mensen op weg gaan om de problemen ook daadwerkelijk aan te pakken. Hiertoe moeten er gebouwen komen en groententuinen, boomkwekerijen en veilige drinkwatervoorzieningen worden opgestart.

  De (hoofd) project componenten zijn:

  • de bouw van een trainingscentrum, een kliniek en een apotheek
  • de bouw van drinkwatervoorzieningen in 10 geselecteerde gebieden
  • opleiding van basis- en gevorderde gezondheidswerk(st)ers
  • voorlichting over voedingsleer en het belang van herbebossing

  U kunt nog steeds helpen door geld te storten op: Giro 81 18 425 tnv Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging te Leiden onder vermelding van ‘GEZONDHEIDSZORG’.