Mijnconflicten in de Cordillera - Lepanto

De Filippijnen is zoals vele landen rijk aan natuurlijke rijkdommen. Of de gewone bevolking daar veel van merkt is een andere vraag. Opbrengsten stromen weg naar het buitenland, of blijven in handen van de rijke elite. Waar grootschalige mijnbouwprojecten aanwezig zijn, heerst vaak een sociaal conflict. Justine, vrijwilligster in de Filippijnen, brengt verslag uit vanuit Lepanto.

"Lepanto mijn in de Cordillera" op intal.be