1 Mei:

Filippijnse Vakbond eist waardige Baan voor Iedereen

Op de dag van de arbeid staan we stil bij de rechten van de arbeider! Een dag waarop men over de hele wereld demonstreert voor het inwilligen van die rechten. Op de Filippijnen heeft de strijdbare vakbond Kilisang Mayo Uno (Eén Meibeweging, KMU) dit jaar voor de dag van de arbeid het thema “geen baan voor de winst, maar een baan voor iedereen” gekozen. Met zeer velen zullen zij de straat opgaan. Met een rotsvast vertrouwen strijden zij hand in hand voor een sociale rechtvaardige samenleving voor iedereen.

De KMU eist een waardige baan met een waardig loon – voor iedereen. Momenteel is landelijk het gemiddelde minimumloon slechts 34% van de benodigde kosten voor het levensonderhoud. Regeringen en het grootkapitaal doen het voorkomen alsof de economische crisis op weg is naar herstel. Echter, de crisis eist dagelijks slachtoffers onder de werkende bevolking en er zijn geen tekenen dat dit de komende jaren ten goede keert.

1-mei-demonstratie-2010De KMU geeft aan dat maatregelen van de heersers destructief zijn voor de rechten van de arbeiders. Destructieve effecten zijn de salarisvermindering, banenverlies en schending van het recht op samenzijn, collectieve onderhandelingen en het recht op vakbondswerk. Destructieve effecten zijn ook de geweldpleging op arbeiders, het intimideren van vakbondsleden, de aanwezigheid van politie en militairen op de werkplaats, en de mishandeling en moorden die gepleegd worden op vakbondsleden en arbeiders. Gedurende Arroyo’s regeerperiode zijn 95 arbeiders, vakbondsleiders en activisten vermoord en zijn er vier verdwenen.

Sluit u aan bij een 1 mei-bijeenkomst om op te komen voor uw eigen rechten en uit solidariteit met uw medemensen hier en in andere landen, om gezamenlijk te werken aan die sociale menswaardige samenleving. Graag informeren wij u over de activiteiten in Rotterdam.
Het 1 mei-Comité aldaar organiseert om 14.00 uur een demonstratie: verzamelen om 13.00 uur voor het stadhuis, Coolsingel 40. Na afloop feest op het Schouwburgplein. Zie voor meer informatie http://www.eenmeicomite.nl/