Vernietigend Rapport Arbeidersrechten

Het Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR), een NGO die schendingen van rechten van arbeiders monitort, stelt in een onlangs verschenen rapport dat in de voorbije 50 jaar de werkloosheid het hoogst is geweest tijdens de 9 jaar van Arroyo. Daarbij werden gedurende Arroyo's periode 95 arbeiders, activisten en vakbondsleiders vermoord en zijn er vier verdwenen.

"Workers Condition under the 9 years of Arroyo" op Bulatlat