Boerencampagne voor Land en Voedselzekerheid

Vandaag is een boerencaravan in Azië van vijf maanden in Sri Lanka van start gegaan. Het thema van de caravan is:

“Tegen het illegaal toeëigenen van land! Voor land en voedselzekerheid!”

Er zullen activiteiten volgen in de Filippijnen (25 juli) en Mongolië, Bangladesh, Maleisië, Indonesië, Nepal, Pakistan in de periode augustus tot oktober, met de slotactiviteit in november te India. De caravan is een initiatief van de Coalitie van Boeren in Azië (APC) en de International League of People's Struggle (ILPS).

Net als in andere werelddelen leven in Azië miljoenen boeren onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Er heersen nog veelal feodale omstandigheden. Het probleem van landeigenaarschap is nog nooit opgelost. De landloosheid onder boeren is enorm, zoals bijvoorbeeld in Bangladesh 49,6%, India 22%, Nepal 10% en inPakistan zelfs 75%.

De Coalitie van Boeren in Azië verenigt boeren, landlozen, vissers, plantagearbeiders, dalits, inheemsen en nomaden, waaronder de vrouwen en de jeugd onder deze groepen. Zij heeft meer dan 15 miljoen leden uit 21 organisaties afkomstig uit 9 landen, namelijk Bangladesh, India, Indonesië, Maleisië, Mongolië, Nepal, Pakistan, Filippijnen en Sri Lanka.

De boerencoalitie streeft naar een samenleving vrij van onderdrukking. Voedselzekerheid voor de eigen bewoners wordt voorop gesteld. Ieder mens heeft recht op een leven in waardigheid, om te genieten van de vruchten van zijn arbeid. Zij verlangen een eigen stukje landbouwgrond en bescherming tegen goedkope voedselimporten.

Iedere organisatie binnen de coalitie heeft al de nodige successen behaald in eigen land. Zo is er land van de overheid verdeeld onder de boeren, zijn er grote projecten verhinderd en zijn er pachtbedragen van 70% verlaagd. Met deze gezamenlijke campagne van 5 maanden versterken zij de stem van de boeren in Azië die verlangen naar “Land en Voedselzekerheid”.

Lees meer over deze campagne op de website www.asianpeasant.org