Strijd Hacienda Luisita Arbeiders Beloond

Het tijdelijk uitvoeringsverbod van landverdeling is nu opgeheven en het land is definitief aan de boeren toegewezen!!!

Na een 5 decennia-lange strijd om land op de Hacienda Luisita besloot de Filippijnse regering in 2005 in het voordeel van de rechtmatige eigenaars, ‘de landarbeiders’. Tegen dit besluit kwam echter het Filippijnse Hooggerechtshof met een tijdelijk uitvoeringsverbod. Ondanks dit verbod begonnen de landarbeiders met behulp van het Netwerk voor Voedselzekerheid een deel van de grond voor eigen gebruik te bewerken.

De boerenbeweging dringt al jaren aan op een ontwikkelingspolitiek die de locale economie steunt en waarbij een daadwerkelijke landhervorming een sleutelelement is. Met succes. Op 29 november heeft het Hooggerechtshof het uitvoeringsverbod ingetrokken. De strijd van de landarbeiders voor hun land is nu beloond. Vanaf nu ligt de weg dus open om de 4000 hectaren land te verdelen onder de begunstigden en het land legaal te bewerken.

Al in 2009 is een ontwikkelingsprogramma opgezet dat zich richt op ontwikkeling van een eerste groep van 100 landarbeiders in drie dorpen. Zij moesten getraind en uitgerust worden en daarna hun kennis doorgeven aan een nieuwe groep van 100 boeren. Telkens focust men op een groep van 100 boeren die gelijktijdig met de kennisvermeerdering voorzien moeten worden (hulp is nodig) van de benodigde materialen. Zo moet de kennis dus als een olievlek over ongeveer 2000 boeren worden verspreid.

In 2010 heeft een samenwerkingsverband van drie organisaties onder aanvoering van Ronoylion met hulp van de stichting Wilde Ganzen, een bedrag van bijna € 20.000 bijeengebracht om het ontwikkelingsprogramma te starten. Daardoor kregen 100 boeren de afgelopen 1½ jaar diverse trainingen en materialen om over te kunnen schakelen van suikerrietverbouw op een grote diversiteit aan landbouwproducten die gebruikt worden voor eigen consumptie (zie verslag 10.05.11 “landarbeiders danken u voor uw steun”).

landbouwkundige op een veld van de demonstratieboerderij geeft uitlegfoto: landbouwkundige op een veld van de demonstratieboerderij geeft uitleg

Twee bestuursleden van Ronoylion bezochten afgelopen zomer de boeren van Hacienda Luisita. Zij kregen een uitgebreide rondleiding en zagen hoe het programmageld wordt ingezet voor de ontwikkeling van voedselzekerheid voor de boeren. Ook spraken ze over de strijd van de boeren om het land in eigendom te krijgen. Op dat moment diende de zaak nog voor het Hooggerechtshof. Zeer verheugd zijn alle donors voor de boeren over de uitspraak van het Hooggerechtshof.

Het tijdelijk uitvoeringsverbod van landverdeling is nu opgeheven en het land is definitief aan de boeren toegewezen!!! Dit is de overwinning voor de rechtvaardige strijd op land waar de boeren al sinds 1967 recht op hadden. Het programma, dat voorziet in kennis en materialen, moet nu worden uitgespreid over ongeveer 2000 boeren. Zij moeten worden getraind en uitgerust voor de zelfstandige uitoefening van het boerenvak. Als u daarvoor een financier weet, vernemen we dat graag! Wij willen u uitnodigen daarbij te faciliteren.

Achtergrond informatie:

"My child, we have won" in Inquirer
"The hacienda is no more" in Inquirer
"Sweet justice for Luisita farmers: SC decision hailed" in Inquirer
"Highlights of the Hacienda Luisita decision" in Inquirer
"Hacienda Luisita Farmers Rejoice but Vigilant over SC Decision" in Bulatlat
"Cojuangcos should get only P1 compensation for Hacienda Luisita" in Inquirer